Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Živinice

U velikoj sali JU “Bosanski kulturni centar” Živinice održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Živinice. Na

U velikoj sali JU “Bosanski kulturni centar” Živinice održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Živinice.

Na konstituirajućoj sjednici novo izabrani vijećnici položili su svečane izjave kojima su se obavezali na rad u interesu građana.

Nakon polaganja svečane izjave o prihvatanju vijećničkog mandata u okviru dnevnog reda sjednice usvojena je i Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova privremene Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja.

Odluka o izboru i imenovanju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, kao i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća nije usvojena nakon čega je sjednica prekinuta.

Naime, konstituirajućom sjednicom predsjedavao je najstariji vijećnik Gradskog vijeća Živinice Fehim Taletović.

Nakon prekinute konstituirajuće sjednice održana je i vandredna sjednica Gradskog vijeća na kojoj je razmatrano nekoliko tačaka bitnih za funkcionisanje i razvoj Grada Živinice.

Vanrednom sjednicom, također je presjedavao vijećnik Fehim Taletović, nakon što je dobio potrebnu podršku vijećnika GV Živinice.

Jedna od Odluka koja je usvojena na vanrednoj sjednici jeste i Odluka o privremenom finansiranju Grada Živinice, te je usvojeno pozitivno mišljenje u postpuku utvrđivanja javnog interesa za izgradnju zaobilazne ceste Tuzla – Sarajevo, za dionicu koja prolazi kroz Grad Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković izrazio je veliko zadovoljstvo kada je u pitanju usvajanje Odluka predloženih na dnevnom redu vandredne sjednice, te istakao njihovu važnost za Grad Živinice.

“Nakon što je na sjednici vijeća Grada Živinice usvojena Odluka o privremenom finansiranju Grada Živinice kao obavezujuće odluke, provest ćemo Javnu raspravu o Bužetu Grada Živinice za narednu godinu. Također usvojili smo i historijsku Odluku za Grad Živinice i dali pozitivno mišljenje za izgradnju dionice brze ceste kroz Grad Živinice, koju će predložiti Vlada Tuzlanskog kantona za javni interes. Ono što posebno želim istaći jeste da želimo na jedan kvalitetan način da usvojimo Budžet do 31. marta ove godine i realizujemo mnoštvo projekata koje imamo u planu.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.