Obavještenje etažnim vlasnicima stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i poslovnim zgradama

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinso-pravne poslove Grada Živinice, obavještava etažne vlasnike stanova, poslovnih prostora i garaža u zgradama i etažne vlasnike poslovnih

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinso-pravne poslove Grada Živinice, obavještava etažne vlasnike stanova, poslovnih prostora i garaža u zgradama i etažne vlasnike poslovnih prostora u poslovnim zgradama na području Grada Živinice da su, za period od 01.01.2021..godine do 31.12.2024.godine, certifikate za obavljanje poslova upravitelja dobila slijedeća pravna lica: „EN-DŽANI“ d.o.o. ŽIVINICE, “VIVA- SAN” d.o.o. ŽIVINICE, “BOSNA- LIFT” d.o.o. TUZLA.

U skladu sa članom 21. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada svi etažni vlasnici zgrada, koje imaju dva ili više etažnih vlasnika ili više od četiri stana ili poslovna prostora moraju imati upravitelja.

S tim u vezi, pozivaju se sva fizička i pravna lica koji su etažni vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama, koji nisu zaključili ugovore sa upraviteljem, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, zaključe ugovore sa jednim od prethodno navedenih upravitelja i da ovjeren ugovor sa dokazom da su saglasnost za izbor upravitelja dali najmanje 51% etažnih vlasnika ili 51% etažnih vlasnika koji imaju najveću ukupnu površinu u stambeno, ili stambeno poslovnoj zgradi, putem šalter sale Grada Živinice uz zahtjev za registraciju zgrade i upravitelja, dostave ovoj službi zbog upisa istog u Registar zgrada i upravitelja.

Obavještenje u cjelosti nalazi se na linku ispod.

OBAVJEŠTENJE