U Velikoj sali Gradskog vijeća Živinice upriličena je prezentacija projekta besplatnog finansijskog i pravnog savjetovanja u Gradu Živinice za učenike završnih razreda srednjih škola Grada Živinice.

Na pomenutoj prezentaciji mladim ljudima date su informacije o navedenoj temi, kako bi imali elementarna znanja prilikom zapošljavanja, kao i da prošire određena znanja kada je u pitanju finansiranje i korištenje osnovnih elementarnih znanja iz finansija.

Također, dogovoreno je da se u narednoj godini održi još edukacija kojoj će moći prisustovati ne samo mladi, nego i kompletna populacija stanovništva, gdje će dobiti dobre i korisne informacije.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković prije nekoliko mjeseci potpisao je ugovor za realizaciju navedenog projekta. Projekat pravno finansijskog savjetovanja je besplatni projekat za naše građane koje Grad Živinice obezbijedio, a radit će se ponedjeljkom i četvrtkom od 12 do 14 sati u Gradskoj upravi.

“Zaista me raduje da smo ušli u program edukacije mladih. Ono što sam već ranije govorio, informacija edukacija i akcija se primjenjuje danas na najbolji mogući način. Mi želimo da pružamo pravno finansijsku pomoć našim građanima u datim terminima dva dana u sedmici, a željeli smo I nadograditi ovaj projekat stavljajući poseban fokus na edukaciju mladih. Naročito mladih ljudi koji završavaju srednje škole i fakultete, gdje želimo da ih educiramo o elementarnim stvarima, kako bi imali elementarna znanja kod zapošljavanja, kao i da prošire određena znanja kada je u pitanju segment mogućnosti pronalaska najboljeg zapošljavanja. Ova edukacija je vrlo važna, mladi ljudi će proći kontinuirano kroz ove edukacije, te smo danas dogovorili da proširimo edukaciju na aspekt kompletnog građanstva, jer satram da bi edukacija ovog tipa dobrodošla svim građanima Grada Živinice. S tim u vezi, dogovorili smo da poslije nove godine održimo još jednu edukaciju u kojoj će prisustovati ne samo mladi, nego i kompletna populacija stanovništva gdje će dobiti zaista dobre informacije. Danas ćemo imati informacije o finansiranju, korištenju osnovnih elementarnih znanja iz finansija, a i ono što je najvažnije jeste edukacija koja će im biti potrebna kod zapošljavanja. Ovo je zaista jedan dobar projekat i dobra praksa koja će se nastaviti i u budućnosti. Mi smo prije otprilike 6 mjeseci potpisali ugovor u kojem smo zaista tražili da predavači budu najeminentniji profesori i ljudi iz te oblasti o kojoj želimo izvršiti edukaciju, i evo danas smo konačno dobili realizaciju. Iskreno se nadam da ćemo u projektu koji će trajati narednih godinu dana uspjeti educirati mnogo ljudi i dobiti ono što želimo, a to je da ljudi koji dolaze iz našeg Grada budu bolje educirani čime im dajemo i prednost prilikom zapošljavanja”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković sa saradnicima jučer je u svom kabinetu održao sastanak sa ministarom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Edinom Buševcem.

Tema navedenog sastanka bila je izgradnja magistralnog puta Šićki brod-Đurđevik, druga poddionica.

Vrijednost puta “dionica II” koja se tiče teritorije Grada Živinice, odobreno je 40 miliona KM, a ukupna vrijednost na svim poddionicama puta je oko 150 miliona KM.

Također, dogovoreno je da Grad Živinice u ovoj fazi izvrši identifikaciju parcela kroz koje će trasa prolaziti, odnosno da u prostornom planu odredi sve katastarske čestice kroz koje prolazi ova zaobilaznica, a do januara bi trebali imati kompletan izvještaj, kako bi se mogla pokrenuti ekspropijacija i proglašavanje javnog interesa od strane Vlade Federacije koja se treba očekivati početkom sljedeće godine.

Ukoliko se uspiju završiti sve pripremne radnje i revizija projekta, sa radovima bi se moglo krenuti početkom ljeta, odnosno krenut će se u prvu izgradnju druge faze projekta zaobilaznice, što je posebno važno za Grad Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković također je sa ministrom Buševcem pokrenuo niz pitanja koja su bitna za saobraćajnu komunikaciju Grada Živinice, a za koje očekuje podršku u realizaciji.

Kako je kazao ministar Buševac, ovaj sastanak je nastavak dogovorenog djelovanja, te da žele da ubrzaju projekat nove ceste između Tuzle i Sarajeva, a već je poznatoda jedan dio prolazi pored Živinica, što će i biti nova brza cesta.

“Ovo je nastavak dogovorenog djelovanja, a danas smo došli kod Gradonačelnika Živinica da dogovorimo oko administrativnih barijera koje su moguće ovdje. Mi želimo da ubrzamo projekat nove ceste između Tuzle i Sarajeva, a poznato je da jedan dio prolazi pored Živinica, to će biti nova cesta. Kada su u pitanju i drugi projekti na području Grada Živinice, bili su zastali zbog proceduralnih problema, koje smo mi sve otklonili, novac je operativan za kružni tok, a čekat ćemo najvjerovatnije proljeće da se i taj dio završi. Također, u proceduri je i pravljenja plana za 2020. godinu, kao i izbor novog direktora, pa ćemo sačekati da se to završi, a ono što mi želimo da uradimo jeste da se završe asfaltranja između Tuzle i Čelića, kao i da se završi treća traka na Dubravama”, kazao je ministar saobraćaja, trgovine i turizma Edin Buševac.

“Danas smo razgovarali, po meni o historijskom projektu za Grad Živinice, odnosno o zaobilaznici oko Grada Živinice, koja je postala izvijesna, da ćemo je završiti u narednih par godina. Obzirom da je ona dužine 17 kilometara od Tuzle do Đurđevika i prolazi kroz Grad Živinice, obuhvata negdje oko 80% teritorije Grada Živinice. Imamo tri faze, druga faza je izgradnja mosta i vijadukta koji će biti povezani direktno preko Grada Živinice, ulazit će negdje kod Ljubača a izlaziti u Đurđeviku, tako da smo danas tu fazu uspjeli operativno da uredimo, onako kako bi trebalo prema projektu koji je predviđen. Obzirom da se radi jedna manja izmjena projekta, izmjena projekta koji se tiče tehničko finansijskih stvari , dok ne bude završena izmjena mi ćemo u prostornom planu odrediti sve katastarske čestice kroz koje prolazi ova zaobilaznica, te ćemo 10. januara imati kompletan izvještaj da bi se mogla pokrenuti ekspropijacija i proglašavanje javnog interesa od strane Vlade Federacije koja se treba očekivati početkom sljedeće godine. Ukoliko uspijemo završiti sve pripremne radnje, i reviziju projekta mi bi mogli početkom ljeta krenuti u prvu izgradnju druge faze projekta zaobilaznice Grada Živinice, što je posebno važno za naš Grad. Iskreno se nadam da ćemo mi do maja uspjeti završiti sve preduslove za početak radova. Ono što je posebno važno jeste da je ovaj projekat zaista izvjestan. Danas smo također razgovarali i o kružnom toku kod Prve osnovne škole, koji je zaista ušao u neku od procedura u Direkciji cesta koja se godinu dana provlači kroz izmjene i tokove, dok smo mi riješili sve što je bilo potrebno, ali nismo imali realizaciju od Direkcije cesta. Na kraju smo napravili jedan sporazum, gdje Grad Živinice dodatno sufinansira 50.000,00 KM kružni tok, te je raspisan javni poziv da se ovaj kružni tok riješi. Ono što želim kazati jeste da je najvažnija stvar danas jeste historijski projekat, odnosno zaobilaznica koja prolazi Grad Živinice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Ponovni Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije, odnosno neposrednom pogodbom


Gradonačelnik Samir Kamenjaković sa svojim saradnicima održao je sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede BiH, predstavnikom elektorodistribucije Živinice, i predstavnicima nekoliko mjesnih zajednica u kojima postiji problem sa napajanjem električnom energijom.

Tema sastanka bila je rekonstrukcija distributivne mreže, odnosno zamjena dotrajalih drvenih bandijera, zamjena žica i postavljanje samonosivih kablova na teritoriji nekoliko mjesnih zajednica na području Grada Živinice.

Izvršni direktor Elekrodistribucije BiH Admir Andelija, kazao je da kada je u pitanju Grad Živinice, postoji dobra saradnja sa lokalnom zajednicom i Elektrodistibucija,te da se trudi da odgovori svim zahtjevima. Određene aktivnosti su već preduzete na području Živinica, u toku je zamjena 110/ kV transformatorske stanice

Također, na sastanku je dogovoreno da će se za nekoliko dana ponovo održati sastanak sa Emirom Hatunićem, predstavnikom Elektorodistribucije Živinice, gdje će predstavnici mjesnih zajednica i šef službe za komunalne poslove Grada Živinice dogovoriti dinamiku rješavanja problema, koje su to tačke koje treba obići, te odrediti najkritičnije bandijere koje treba izmijeniti.

Tahir Brčaninović, rukovodilac djelatnosti distribucije električne energije Elektrodistribucija Tuzla, kazao je da je od prepoznat problem distribucije na ovom području i da su već urađene određene aktivnosti, koje će se nastaviti u okviru realizacije njihovog trogodišnjeg plana

Pored svega navedenog, gradonačelnik Samir Kamenjaković kazao je da imovinsko pravni odnosi moraju biti relaksirani, odnosno da ovom prilikom zamoli građane da kada dođe do izmjene bandijera daju dozvole, kako ne bi imali problema i nestanak električne energije.

Na navedenom sastanku zaključeno je i da procedura prijave kvara na mreži mora biti ispoštovana i službeno evidentiran svaki kvar, a predsjednici MZ-a mogu od direktora Podružnice Živinice Emira Hatunića direktno tražiti informaciju o uzrocima nestanka električne energije, trajanju radova i slično.

“Mi smo do sada imali niz sastanaka sa predstavnicima Elektorodistribucije našeg Grada, te smo ovaj put željeli da održimo sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede. Ovo je generalizovan problem na cijeloj teritoriji Grada Živinice, i evo detektovali smo na one najkritičnije tačke a to je dio prema Kuljanu, istok, Višća i dio mjesnih zajednica koje imaju konstantne probleme. Također smo razgovarali i o MZ Šahići, tačnije Berići jer imaju problem sa rudnikom, da se izmjesti, odnosno da izvor energije bude direktno preusmjeren na Elektorodistribuciju Živinice. Mi smo sa Elektroprenosom imali dogovore od prošle godine, i radimo izmjenu 35 kilovoltnog na 110 kilovoltnog, koji je ujedno i glavni preduslov da imamo stabilan i jak napon. Ono što je najvažnije jeste da smo dogovorili da ćemo za nekoliko dana imati sastanak sa gospodinom Hatunićem ispred Elektorodistribucije Živinice, gdje će predstavnici mjesnih zajednica i šef za komunalne poslove Gradske uprave dogovoriti dinamiku koje su to tačke koje treba obići, a izvršini direktor Elektroprivrede dao je zeleno svjetlo da se najkritičnije bandijere izmijene. Ovo je ono što je i bilo najvažnije što smo dogovorili, a također smo razgovarali o problemu kada je u pitanju poziv ispred Grada Živinica, građani ne mogu dobiti nikoga na telefon, te smo iz tog razloga dogovorili da predstavnik Elektorodistribucije Živinice gospodin Emir Hatunić ustupi svoj broj telefona svim predstavnicima savjeta mjesnih zajednica kako bi imali direktan kontakt i kako bi na najbolji način uspjeli uspostaviti komunikaciju. Mi generalno imamo određenih problema u Gradu Živinice koje treba riješiti, a ovaj sastanak je relaksirao dosta određenih stvari koje smo i dogovorili. Dakle, ono što je najvažnije jeste da smo dogovorili dinamiku, da se utvrde mjesta gdje treba da se zamijene bandijere, a ono na šta je skrenuta pažnja od strane rukovodstva Elektroprivrede jesu imovinsko pravni odnosi. Imovinsko pravni odnosi moraju biti relaksirani, te ovom prilikom bih zamolio građane da kada dođe do izmjene bandijera daju dozvole, kako ne bi imali problema i nestanak električne energije”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković u svom kabinetu održao je sastanak sa komandantom 5. pješadijske brigade OS BiH brigadir Emirom Klikom i majorom Miodragom Pavlovićem.

Grad Živinice već tri godine ima jako dobru saradnju sa Oružanim snagama BiH, a na pomenutom sastanku razgovarali su o dosadašnjim aktivnostima, te je dogovorena dalja saradnja između vojske i naše lokalne zajednice.

Na pomenutom sastanku komandir Emir Kliko uručio je zahvalnicu gradonačelniku Kamenjakoviću za uspješnu saradnju i podršku u realizaciji aktivnosti na polju civilno-vojne saradnje.

Najvažnija tema sastanka tiče se građana Dubrava, a riječ je o preuzimanju kolektora za kanalizaciju koji se nalaze u Kasarni Dubrave, koje bi Grad Živinice uzeo na održavanje, čime bi se stvorila mogućnost da se kompletno područje Dubrava Gornjih spoji na navedene kolektore.

Komandir Kliko kazao je da onim imaju pozitivno mišljenje o ovom projektu, te da sada preostaje da se sa Mistarstvom odbrane dogovori tehnika preuzimanja.

Također, dogovoreno je da na ovogodišnjoj manifesatciji Dani dijaspore koji se održavaju od 26. do 31. decembra predstavnici Oružnaih snaga BiH predstave Muzej Armije Bosne i Hercegovine, koji se nalazi se na teritoriji našeg Grada.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, ukoliko želimo bolju promociju turizma,
moramo obuhvatiti cijelu teritoriju Grada Živinice, a uvrštavanje Muzeja Armije BiH u turističku destinaciju Grada Živinice daje zaista jednu veću mogućnost, obzirom da je jako puno turista zainteresovano upravo za tu vrstu turizma, a što Grad Živinice može ponuditi.

“Sa Oružanim snagama koje se nalaze u Dubravama, mi već tri godine imamo kontinuirano dobru saradnju. Dakle, imali smo posjetu komandira pješadijske brigade koja se nalazi na teritoriji Grada Živinice, Emira Klike i majora Miodraga Pavlovića, te smo dogovorili plan za sljedeću godinu, kada je u pitanju april, odnosno dan čistoće i sve ostale aktivjosti gdje učestvuju Oružane snage. Razgovarali smo i o onoj najvažnijoj temi, koja se tiče građana Dubrava, dakle o preuzimanju kolektora za kanalizaciju koji se nalaze u Kasarni, koje bismo mi uzeli na održavanje čime bismo imali mogućnost da kompletne Dubrave spojimo na te kolektore. Mi smo prije nekoliko mjeseci poslali pismo namjere, a na ovom sastanku brigadir Kliko kazao je da onim imaju pozitivno mišljenje o ovom projektu, te nam sada ostaje da sa Mistarstvom odbrane dogovorimo tehniku preuzimanja. Tehnika preuzimanja po proceduri može trajati i do nekoliko mjeseci, ali se nadam da ćemo u narednoj godini uspjeti napraviti sporazum, i preuzeti kolektore kako bi mogli kompletno područje Dubrava Gornjih spojiti u te kolektore. Treća stvar o kojoj smo razgovarali jesu Dani dijaspore. Već je poznato da mi organizujemo dane dijaspore od 26.12 do 31.12 i ovogodišnji fokus Dana dijaspore jeste promocija turizma. Ako želimo promociju turzima, moramo obuhvatiti cijelu teritoriju Grada Živinice, a ono što je najvažnije mi imamo jedan prije svega, ogroman i značajan muzej Armije Bosne i Hercegovine, a nalazi se na teritoriji našeg Grada. Upravo iz ovog razloga razgovarali smo na temu turizma, gdje smo razgovarali da izvršimo promociju Muzeja Armije BiH. Također, predstavnici Oružanih snaga Armije BiH potvrdili su dolazak na ovogosišnju manifestaciju Dani dijaspore, a ono što me posebno raduje jeste da ćemo Muzej Armije BiH uvrstiti u turističku destinaciju Grada Živinice. Ovo nam daje zaista jednu veliku mogućnost, obzirom da je jako puno turista zainteresovano upravo za tu vrstu turizma, a koju mi možemo ponuditi”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković nedavno je započeo realizaciju projekta finansijskog i pravnog savjetovanje na području Grada Živinice.
Naime, riječ je o besplatnom pravno finansijskom savjetovanju svih građana Grada Živinice koji imaju potrebu za istim.

Dakle, Grad Živinice je obezbijedio finansijsko pravno savjetovanje građana potpuno besplatno, a radit će se ponedjeljkom i četvrtkom od 12 do 14 sati u Gradskoj upravi. Svi naši građani mogu doći u tom terminu kako bi dobili savjete koji su im neophodni.

S vezi sa tim, u utorak, 17.12.2019. godine, u zgradi Gradske uprave održat će se prezentacija navedenog projekta, te se ovom prilikom pozivaju svi građani Grada Živinice da prisustvuju prezentaciji, kako bi se svima detaljnije objasnilo šta znači ovaj projekat i šta mogu očekivati od istog.

Također, u okviru ovog projekta nedavno je u Sarajevu održana stručna obuka za pružanje usluga finansijskog savjetovanja i edukacije građana, na kojoj su prisustvovali i uposlenici naše Gradske uprave. Okruglom stolu prisustvovalo je više od 25 savjetnika i državnih službenika zaduženiih za savjetovanja i finansijske edukacije građana iz gradova Federacije BiH i Republike Srpske. Razumijevanje važnosti savjetovanja i finansijske edukacije je vrlo bitan proces za sticanje znanja na polju zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga.

Kroz dvodnevnu edukaciju, predstavnici lokalnih zajednica, upoznati su sa karakteristikama i načinima rješavanja najčešćih problema klijenata u pravnom i finansijskom segmentu. Istovremeno, kroz predavanje edukatora, pružena su im osnovna znanja i vještine komuniciranja s javnostima.

Prema riječima gradonačelnika, Samira Kamenjakovića, ovaj projekat je izvanredan i jako bitan za sve nas, jer imamo jako puno ljudi koji trebaju pravno finansijski savjet, a nisu u mogućnosti da plate pravne savjete koji su često izuzetno skupi.

“Već duži vremenski period imamo situaciju da naši građani dolaze već od ranih jutarnjih sati sa određenim potrebama koje su karakteristične kada su u pitanju pravo i finansije. Iz tog razloga smo ušli u jedan projekat gdje želimo našim građanima besplatno dati pravno finansijske savjete, različitih projekata koji su u tom dijelu okarakterisani u potrebi naših građana. Želim kazati da je Grad Živinice obezbijedio finansijsko pravni savjet, potpuno besplatan, a radit će se ponedjeljkom i četvrtkom od 12 do 14 sati. Svi naši građani mogu doći u tom terminu da potraže finansijsko pravni savjet, te smatramo da je to jako bitno, prije svega da bismo našim građanima uštedjeli novac i ubrzali pravne savjete koji su im neophodni. Također, želim kazati da ćemo u utorak imati promociju tog projekta, te ovom prilikom pozivam sve građane da u utorak u deset sati dođu u Gradsku upravu, gdje će se promocija održati, kako bi se detaljnije objasnilo građanima šta mogu očekivati od ovog projekta. Ovaj projekat je izvanredan i jako bitan, imamo jako puno ljudi koji trebaju pravno finansijski savjet, a nisu u mogućnosti da mogu platiti pravne savjete koji su često izuzetno skupi. Iz tog razloga pozivam građane da koriste ovo, prije svega kao alat da napravimo bolje i kvalitetnije društvo u kojem živimo”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


U Mjesnoj zajednici Šerići ovih dana uspješno su završena tri projekta vezana za putnu infrastrukturu.
Naime, riječ je o projektima asfaltiranja koji su finansirana iz koncensionih sredstava u MZ Šerići, a radi se o sljedećim dionicama:
1. Sanacija asfaltnog puta Bare-D.Bučik MZ Šerići, vrijednost projekta je 5.000,40 KM,
2. Asfaltiranje parking prostora u haremu džamije Šerići-MZ Šerići, vrijednost projekta je 10.006,13 KM i
3. Asfaltiranje puta Pepići-MZ Šerići, vrijednost projekta je 6.966,40 KM

Izvođač svih navedenih radova je živinička firma “HOLEX”.

Na području Mjesne zajednice Šerići u protekle tri godine uspješno je realizovano niz raznih projekata koji su itekako značajni mještanima ove mjesne zajednice, ali i svim ostalim, jer, kako je kazao gradonačelnik Samir Kamenjaković, uređenjem putne infrastrukture na području Grada Živinice poboljšava se kvalitet života svih stanovnika.

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu potpisao ugovore sa 17 novih mladih ljudi koji su ostvarili pravo na podršku u projektu “Program razvoja poduzetništva i podrška osnivanja preduzeća (Start-up)” na području Grada Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković već treću godinu obezbjeđuje sredstva u budžetu Grada Živinice za realizaciju pomenutog projekta, pa je tako i ove godine obezbijeđeno 100 hiljada konverzibilnih maraka za navedene projekte, a sve u svrhu razvoja poduzetništva i samozapošljavanje mladih ljudi na području našeg Grada.

Pored novčane podrške svi učesnici ostvaruju pravo korištenja opremljenog kancelarijskog prostora u Poslovnom inkubatoru Grada Živinice u trajanju od 12 mjeseci. Dakle, mini poslovni inkubator se nalazi u zgradi Gradske uprave Živinice s ciljem da se mladim poduzetnicima pruži servis svih zaposlenih u istoj, počevši od Gradonačelnika i Centra za biznis pa do svih uposlenih.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković, svi kandidati prošli su edukacije i određene procedure kroz angažovane komisije, te će se po potrebi izvršiti individualna dodatna edukacija kroz savjetovanje za start up projekate. Nakon jučer potpisanih ugovora svi kandidati mogu kroz registraciju pokrenuti svoje vlasitet biznise.

Također, kada su u pitanju dosadašnji start up projekti, za ove tri godine vežu se pozitivna iskustva, jer do sada na području Grada Živinice postoji preko 45 start up projekata koji su se pokazali izuzetno uspješnim, što dokazuje činjenica da su počeli zapošljavati i nove uposlenike u svojim biznisima, te namjeravaju i proširiti svoje poslovanje.

Start-up program je jedna jako dobra prilika i pozitivan primjer dobre prakse kojom se daje šansa mladim ljudima, a osnovni cilj jeste podsticaj poduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja Grada Živinice kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.

“Već treću godinu zaredom uspijevamo obezbijediti sredstva za start up projekte preko mini inkubatora Grada Živinice. Tako smo i ove godine smo vlastitim sredstvima obezbijedili 100 hiljada KM, te ugovorima o sufinansiranju sa drugim nivoima vlasti obezbjeđujemo dodatna sredstva za određene projekte ove vrste. Današnje potpisivanje je projekat Grada Živinice na kojem su prošli 17 kandidata za start up projekate. Kandidati su prošli određene procedure kroz komisije koje smo angažovali, te ćemo mi izvršiti dodatnu edukaciju kroz savjetovanja za start up projekata. Nakon potpisivanja ovih ugovora svi kandidati mogu registrovati i pokrenuti svoj vlastiti biznis. Ono što želim istaći, jeste da imamo pozitivna iskustva za ove tri godine, do sada imamo preko 45 start up projekata koji su se pokazali izuzetno uspješnim. Od svih start up projekata koje smo pokrenuli u Gradu Živinice imali smo samo jedan koji je odustao, dok su ostalo ljudi koji uspješno rade, a ono što me posebno raduje jeste da su počeli zapošljavati i nove uposlenike u svojim biznisima. Ovo je jako dobar projekat u Gradu Živinice, koji želimo nadograditi. U početku smo to sveli na najniži oblik, bio je start up projekat, napravili smo mini inkubator, a ovih dana Gradsko vijeće nam je odobrilo da krenemo prema poslovnoj zoni, odnosno naučno tehnološkom parku. Naučno tehnološki park će biti zadnja tačka kada je u pitanju i poslovna zona i mini inkubatori, start up-ovi, čime ćemo zaokružiti jednu veliku cjelinu u Gradu Živinice, gdje ćemo obezbijediti svim ljudima sa inovativnim idejama da se okupljaju na jednom mjestu”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Danas je u svom kabinetu gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, zajedno sa načelnicima Općina Banovići i Kladanj, Midhatom Husićem i Jusufom Čavkunovićem, potpisao ugovor o zajmu od 5 miliona eura za izgradnju regionalne deponije “Eko-Sep”.
Ugovor je potpisan sa direktoricom ureda EBRD-a za BiH, Manuelom Naessl.

Naime, radi se o izgradnji regionalne deponije “Eko-Sep” Grada Živinice, Općine Banovići i Općine Kladanj.

Realizacijom ovog projekta, odnosno izgradnjom deponije “Eko-Sep”, dugotrajno će se riješiti problem zbrinjavanja čvrstog otpada na području ova tri grada, ali i području cjelokupne regije Tuzlanskog kqntona.

Gradonačelnik Kamenjaković, kao i načelnici susjednih Općina Kladanja i Banovića unazad već nekoliko godina aktivno rade na rješavanju ovog problema, koji će biti značajan cjelokupnoj regiji TK-a.

Izgradnja centra za prikupljanje otpada ukupno će koštati 7,5 miliona, a za realizaciju navedenog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona eura kao zajam od Evropske banke, i oko 2,5 miliona eura grant sredstava koje je Evropska banka osigurala od svojih partnera čime će se omogućiti realizacija obje faze izgradnje deponije “Eko-Sep”.

Današnjim potpisivanjem ugovora sa Evropskom bankom stekli su se preduslovi da se sa izvođačima potpišu ugovori za izgradnju deponije u roku od 13 mjeseci. Posebnu važnost ovom projektu izgradnje navedene deponije daje mogćnost naknadne obrade otpada gdje bi se mogla vršiti dodatna reciklaža.

Projekat izgradnje sanitarne deponije odnosi se 60% na Grad Živinice, 30% na Općinu Banoviće i 10% na Općinu Kladanj. Lokacija planirane regionalne sanitarne deponije („RSD“), nazvane „Separacija 1“, se nalazi na području Grada Živinice.

Manuelu Naessl šefica ureda EBRD-a za BiH, ističe kako je ovo veoma velik i značajan projekat za sve nas, te da će ova deponija biti jedna od 6 sanitarnih deponija u državi.

“Ovo je za nas veliki projekat, i evo danas smo u prilici da potpišemo ugovor od 5 miliona eura sa tri općine koje su dio projekta, što je veoma bitno, Radi se o izgradnji sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta, kao i to da se radi o cirkularnoj ekonomiji što je nešto novo, i naravno jako je bitno jer je ovo jedna od 6 sanitarnih deponija u državi. Korist od ovog projekta imat će oko 180 hiljada ljudi kroz ove općine, i zbog toga je veoma važan jer će imati pozitivan uticaj na okoliš. Također, smanjit će zagađenje i mogućnost požara, od čega će imati korist svi građani ovih općina. Ovom prilikom želimo se zahvaliti Evropskoj Uniji koja je dala tehničku pomoć za implementaciju ovog projekta, kao i Švedskoj agenciji “SIDA” koja će također dati 2,5 miliona eura grant sredstava za ovaj projekat, a što će nam pomoći da što efikasnije implementiramo ovaj projekat”, kazala je Manuelu Naessl šefica ureda EBRD-a za BiH.

“Nakon jedne duge agonije u Gradu Živinice i opcije da nismo imali gdje odvoziti smeće, odnosno nismo imali deponije, ovog puta evo uspjeli smo riješiti sve administrativne barijere, obezbijediti zemljište, i na kraju da napravimo centar za prikupljanje otpada. Uspjeli smo doći u zadnju fazu, a to je potpisivanje zajma kredita od Evropske banke, sa kojom smo uspjeli uspostaviti saradnju, nakon što je Svjetska banke prije tri godine otkazala projekat deponije u Gradu Živinice. Radi se o deponiji Općine Banovići, Općine Kladanja i Grada Živinice, i mi danas evo nakon tri godine napornog truda i rada potpisujemo ugovor sa Evropskom bankom o zajmu od 5 miliona eura. Izgradnja centra za prikupljanje otpada ukupno košta 7,5 miliona eura, te smo dakle uspjeli od Evropske Banke dobili zajam od 5 miliona eura, od SIDE smo dobili 2,5 miliona eura koje garantuje Evropska banke, i 740.000,00 eura smo dobili kao dodatnu pomoć od Evropske banke kada je u pitanju nadzor i tenderi, te ostala dokumentacija koja se tiče kredita. Današnjim potpisivanjem ugovora sa Evropskom bankom stekli su se preduslovi da sa izvođačima potpišemo ugovore, te bi rok da izgradnju deponije bio 13 mjeseci. Ono što me posebno raduje jeste da se radi o veoma velikom projektu, koji otvara mogćnost kada je u pitanju naknadna obrada otpada gdje bi mogli vršiti dodatnu reciklažu. Ovo je zaista jedan veliki, historijski projekat i za Grad Živinice, i za Općinu Banoviće, i Općinu Kladanj ali i za cijeli Tuzlanski kanton, obzirom da većina općina i gradova nema taj problem riješen. Za deponiju je predviđeno oko 20 hektara, koja će biti smještena u cjelosti na teritoriji Grada Živinice, odnosno 60% vlasništvo deponije je Grad Živinice kako je i navedeno u ugovoru koji smo potpisali. Ono što je veoma značajno istaći jeste da smo tražili da ovo bude zajam na državnom nivou, te je iz tog razloga predsjedništvo BiH ovaj projekat stavilo u prioritet i dalo svoju suglasnost, i evo danas potpisujemo kredit koji treba biti operativan početkom sljedeće godine”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Ovo je jedan od završnih koraka, i zaista ističem veliku zahvalnost svima iz Evropske banke a i ostalim institucijama, obzirom da je procedura jako komplikovana, od predsjedništva do općinskih vijeća da bi se desilo ovako nešto. Ovim projektom će Grad Živinice, Općina Kladanj i Općina Banovići dugotrajno riješiti problem zbrinjavanja čvrstog otpada. Nadam se da već postoje prve faze, i da ćemo ubrzano ići u drugu fazu koja podrazumijeva preradu otpada, odnosno izdvajanje otpada koji ima svoju upotrebnu vrijednost i doradu ostatka čvrstog otpada”, kazao je načelnik Općine Kladanj, Jusuf Čavkunović.

“Mi ćemo vjerovatno kao tri lokalne zajednice svi imati istu priču, a to je da ovim projektom rješavamo problem smeća na području naših općina u narednom periodu. Ovaj projekat je od ogromnog značaja, ne samo za područja Općine Banovići, Općine Kladanj i Grada Živinice, nego i za cijelu regiju TK a, sigurno i za Federaciju BiH”, kazao je načelnik Općine Banovići, Midhat Husić.