Javni Oglas Opcine Živinice

Ponovni Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije, odnosno neposrednom pogodbom

Ponovni Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije, odnosno neposrednom pogodbom

Ponovni Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije, odnosno neposrednom pogodbom