Interni oglas za unapređenje državnih službenika na upražnjena viša radna mjesta u organu uprave Grada Živinice