Rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku

U skladu sa Javnim pozivom za učešće u „Programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća (Start-up) na području

U skladu sa Javnim pozivom za učešće u „Programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća (Start-up) na području Grada Živinice za 2020. godinu“, na prijedlog Komisije za odabir korisnika podrške u navedenom Programu, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković objavio je Privremenu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku, koju možete pogledati na linku ispod:

RANG LISTA