Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Obavještavamo sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, Grad Živinice i Fondacija tuzlanske zajednice poziva građane, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona da predlože projekte koji će ...
Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

Javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

Obavještavamo sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima mladih sa područja Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, Grad Živinice i Fondacija tuzlanske zajednice poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti ...
Javni poziv nezaposlenim osobama i pravnim subjektima za stručno osposobljavanje

Javni poziv nezaposlenim osobama i pravnim subjektima za stručno osposobljavanje

Javni poziv nezaposlenim osobama za podnošenje zahtjeva pravnim subjektima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i pravnim subjektima za prijem nazaposlenih osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u 2023. godini Pozivaju se nezaposlene osobe visoke, više i ...
U Živinicama počela manifestacija “Zimske noći u Živinicama”

U Živinicama počela manifestacija “Zimske noći u Živinicama”

Otvaranjem Bazara domaće radinosti i koncertom benda TNT na Gradskom bulevaru Nesib Malkić u Živinicama jučer je počelo održavanje manifestacije “Zimske noći u Živinicama”. Izlagači koji se bave proizvodnjom domaćih proizvoda, kao i proizvoda iz domena domaće radinosti, tradicionalnih zanata i ...

Konačna rang lista dobitnika stipendija učenika i studenata po Drugom javnom pozivu

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2021./2022. godinu objavila je Konačnu listu dobitnika stipendija učenika i studenata. S tim u vezi, obavještavaju se učenici i studenti koji su ostvarili pravo na ...
Potpisani Ugovori o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Potpisani Ugovori o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovore sa 47 mladih osoba sa područja Grada Živinice koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja. Projekat subvencioniranja kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih u Gradu Živinice se ...
U Živinicama otvoren novi biznis kroz Start Up projekte

U Živinicama otvoren novi biznis kroz Start Up projekte

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih grant sredstava za pokretanje biznisa kroz Start Up projekte koji se realizuju za građane Grada Živinice. Živiničanka Meliha Taletović se vratila iz Švedske u svoj rodni Grad Živinice i uz podršku lokalne ...
Konačna rang lista za subvencioniranje kamate stambenog pitanja mladih

Konačna rang lista za subvencioniranje kamate stambenog pitanja mladih

Konačna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu S tim u vezi, obavještavaju se svi aplikanti sa Konačne rang liste koji su ostvarili pravo na dodjelu subvencije da će se potpisivanje ugovora sa ...
Privremena rang lista dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2021/2022. godinu

Privremena rang lista dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2021/2022. godinu

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studenata dodiplomskog studija za školsku godinu 2021/2022., objavljuje Privremenu rang listu dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2021/2022. godinu. Rang liste se nalaze na oglasnoj tabli ...

mladi@gradzivinice.ba