Grad Živinice dobio najveću umjetnu stijenu za sportsko penjanje u BiH

Grad Živinice dobio najveću umjetnu stijenu za sportsko penjanje u BiH

U Gradu Živinice završena je izgradnja najveće umjetne stijene za sportsko penjanje u BiH. Stijena je visine 13 metara, širine 8, opremljena kvaliettnom penjačkom opremom, a nalazi se u prostorijama BKC Živinice. Novoizgrađenu stijenu za penjanje obišao je gradonačelnik Samir Kamenjaković koji je ...
Javni poziv za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Javni poziv za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencija kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu. Na javni poziv mogu aplicirati mladi od 18 do 35 godina, sa podru ...
Drugi javni poziv za sufinansiranje projekata mladih iz Budžeta Grada Živinice

Drugi javni poziv za sufinansiranje projekata mladih iz Budžeta Grada Živinice

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Drugi javni poziv za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2021. godinu. Javni poziv je objavljen dana 10.09.2021. godine i ...
Poziv za mlade poduzetnike

Poziv za mlade poduzetnike

Pozivamo sve zainteresovane mlade poduzetnike sa područja Grada Živinica starosti do 35 godina, koji vode biznis najmanje tri godine, čiji su biznisi registrovani najmanje tri godine i podržani od strane lokalne zajednice, te koji rado žele da podijele svoje iskustvo, a čiji će biznisi biti ...
KONKURS za stručno osposobljavanje Ministarstva TK

KONKURS za stručno osposobljavanje Ministarstva TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje KONKURS za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staža). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od ...
Konačna rang lista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Konačna rang lista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković će u ...

mladi@gradzivinice.ba