Poziv za prijave aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u drugom semestru 2021.godine

Poziv za prijave aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u drugom semestru 2021.godine

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u drugom semestru 2021.godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Studijske sesije Vijeća Evrope predstavljaju sredstvoš ...
Javni poziv pravnim subjektima za stručno osposobljavanje

Javni poziv pravnim subjektima za stručno osposobljavanje

Pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora sa područja Grada Živinice da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem i učešće u realizaciji Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, nezaposlenih osoba sa završenom visokom ...
Informacija o javnom pozivu za podršku mladima u 2020. godinu za

Informacija o javnom pozivu za podršku mladima u 2020. godinu za

Informacija o javnom pozivu za podršku mladima u 2020. godini koji će biti realizovan u posljednjem kvartalu u 2020.godini u cjelosti možete pogledati OVDJE   ...
Besplatno iznajmljivanje bicikala u Gradu Živinice

Besplatno iznajmljivanje bicikala u Gradu Živinice

Svakog dana sve više naših sugrađana bira bicikl, ne samo kao prevozno sredstvo, već kao vid zabave i rekreacije. Biciklizam kao sport pored toga što promoviše zdrav način života, također je ekološki prihvatljivo prevozno sredstvo jer ne emituje štetne plinove čime čuvamo prirodu za buduće ...
Potpisani ugovori za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba bez zasnivanja radnog odnosa

Potpisani ugovori za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba bez zasnivanja radnog odnosa

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković danas je u velikoj sali Gradske uprave potpisao ugovore za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba bez zasnivanja radnog odnosa sa pravnim subjektima koji učestvuju u ovom programu. Ugovori su potpisani za ukupno sedam nezaposlenih osoba sa VSS ...
Obavještenje učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Obavještenje učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Obavještavaju se učenici i studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku/akademsku 2019/2020. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti boračko invalidsku zaštitu i ...

mladi@gradzivinice.ba