PRELIMINARNA rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku (START UP)

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje pokretanja Start-up biznisa na području Grada Živinice formirana po Rješenju Gradonačenika br.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje pokretanja Start-up biznisa na području Grada Živinice formirana po Rješenju Gradonačenika br. 01/2-04-89-1094/24 od 06.06.2024. godine, u procesu provedbe Javnog poziva za učešće u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2024. godinu“ br. 01/2-04-89-1094-3/24 od 24.06.2024. godine, objavila je

• PRELIMINARNU RANG LISTU KORISNIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA PODRŠKU

Protiv ove liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od 5 /pet/ dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Grada Živinice i web stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba), odnosno najkasnije do ponedjeljka, 01.07.2024. godine do 15 sati.

Prigovor se podnosi drugostepenoj komisiji Gradskog vijeća za žalbe putem Komisije za odabir korisnika podrške.

start up 2024 preliminarna