Raspisani konkursi za dodjelu stipendija studentima i učenicima

Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić danas je raspisao tri konkursa za stipendiranje studenata i učenika sa područja Grada

Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić danas je raspisao tri konkursa za stipendiranje studenata i učenika sa područja Grada Živinice za školsku 2023/24 godinu.

Konkurse u cjelosti, obrasce prijave i izjave mogu se preuzeti na info pultu u Centru za pružanje usluga građanima i na linkovima ispod.

Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija za akademsku 2023/24. godinu

Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim  učenicima srednjih škola za školsku 2023/24. godinu

Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u srednjim školama, studentima sa invaliditetom na dodiplomskom studiju i polaznicima sa lahkim intelektualnim teškoćama i kombinovanim smetnjama za školsku/akademsku 2023/24. godinu

Odluka o stipendiranju 2024

Prilog 1 – Prijava na javni poziv

Prilog 2 – Obrazac izjave za podnosioca prijave

Prilog 3 – Izjava o visini dodatnih prihoda

Konkursi su objavljeni dana 07.06.2024. godine na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice i ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja.