Prijem u povodu Međunarodnog dana mladih kod Općinskog načelnika

Prijem u povodu Međunarodnog dana mladih kod Općinskog načelnika

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana mladih 12. avgusta, Općinski načelnik Samir Kamenjaković će upriličiti prijem za mlade osobe sa područja Općine Živinice. ...
Svečano otvorena zapadna tribina gradskog stadiona Živinice

Svečano otvorena zapadna tribina gradskog stadiona Živinice

Svečanim presijecanjem vrpce, Općinski načelnik Samir Kamenjaković otvorio je novoizgrađenu zapadnu tribinu na gradskom stadionu Živinice.  ...
Uručeni čekovi i potpisani ugovori za realizaciju projekata neformalnih grupa mladih sa područja Općine Živinice

Uručeni čekovi i potpisani ugovori za realizaciju projekata neformalnih grupa mladih sa područja Općine Živinice

Općinski načelnik Samir Kamenjaković svečano je uručio čekove za odobrene projekte predstavnicima pet neformalnih grupa, koje je činilo petnaest mladih osoba sa područja Općine Živinice, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora. Radi se o programu Omladinske banke Živinice, kojeg zajedno ...
Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2018. godini

Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2018. godini

Obavještavamo mlade sa područja Općine Živinice starosti od 18 do 35 godina da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima u 2018. godini. Ukupno 100.000,00 KM će putem ovog Javnog poziva ...
Potpisivanje ugovora za stručno osposobljavanje

Potpisivanje ugovora za stručno osposobljavanje

Obavještavamo kandidate sa Konačne rang liste nezaposlenih osoba VSS i SSS – III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da će se sutra (četvrtak, 12.07.2018. godine) sa početkom u 12,00h, u velikoj sali Općine Živinice, upriličiti potpisivanje ugovora o stručnom ...
Ministarstvo za boračka pitanja TK objavljuje dodatni konkurs za obavljanje volonterskog staža / stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2018.godinu

Ministarstvo za boračka pitanja TK objavljuje dodatni konkurs za obavljanje volonterskog staža / stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2018.godinu

S obzirom na planirana sredstva i broj kandidata koji su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža, Ministarstvo za boračka pitanja je donijelo odluku da raspiše još jedan (dodatni) konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog ...

mladi@gradzivinice.ba