Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona

Obavještavamo sve zaintersirane građane da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku/studijsku 2020/2021. godinu. Pravo na dodjelu ...
KONKURS ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

KONKURS ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

U povodu Dana maternjeg jezika (21. februar) i Dana Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu (21. II – 21. III), Institut za jezik raspisuje konkurs za izbor najboljeg literarnog rada na temu Moj maternji jezik. Na konkurs se mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola u Bosni i ...
Potpisani ugovori za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba bez zasnivanja radnog odnosa

Potpisani ugovori za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba bez zasnivanja radnog odnosa

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je ugovore za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba sa pravnim subjektima koji učestvuju u ovom programu. Ugovori su potpisani za ukupno 21. nezaposlenu osobu među kojima je najveći broj onih sa VSS, a nakon potpisivanja osobe na stru ...
Potpisani Ugovori o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Potpisani Ugovori o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovore sa korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice. Naime, projekat subvencioniranja kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih po prvi put se ...
Konačna rang lista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog  odnosa

Konačna rang lista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković će u ...
Konačna rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Konačna rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta za 2020. godinu, u skladu sa Pravilnikom o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, objavljuje Konačnu rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na ...

mladi@gradzivinice.ba