Rang listu korisnika podrške u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“

Rang listu korisnika podrške u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“

Komisija za odabir korisnika podrške u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“ objavljuje Rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku. RANG LISTA Protiv ove liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na ...
Rang lista nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Rang lista nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III i & ...
Predstavljen projekat “STOP KLAĐENJU-NE KOCKAJ SE ŽIVOTOM”

Predstavljen projekat “STOP KLAĐENJU-NE KOCKAJ SE ŽIVOTOM”

Danas je u zgradi uprave Grada Živinice upriličena konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekat pod nazivom “STOP KLAĐENJU-NE KOCKAJ SE ŽIVOTOM”. Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u koordinaciji sa Udruženjem “Izvor SELSEBIL” Živinice nedavno pokrenuo navedeni projekat ...
Drugi Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme

Drugi Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme

Gradonačelnik Samir Kamenjaković danas, 17.10.2019. godine, objavio je drugi Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih osoba visoke i srednje stručne spreme, III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. S tim u vezi, pozivaju se nezaposlene osobe ...
Potpisani ugovori za četiri nova društveno korisna projekta u Gradu Živinice

Potpisani ugovori za četiri nova društveno korisna projekta u Gradu Živinice

U zgradi uprave Grada Živinice upriličena je ceremonija prezentacije i uručivanja čekova za četiri nova društveno korisna projekta Omladinske Banke Živinice, te potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Živinice i Fondacije Mozaik za nove projekte u narednom periodu. Naime, ovom prilikom ...
Javni poziv za učešće u „Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2019.godinu“

Javni poziv za učešće u „Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2019.godinu“

Javni poziv za učešće u „Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2019.godinu“ ...

mladi@gradzivinice.ba