JAVNI POZIV i info dan za učešće u IMPAKT INKUBATORU poslovnih ideja Grada Živinice

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Grada Živinice u 2024. godini realizirat će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Živinica, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja za 2024. godinu.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega 
    učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Živinice, u skladu sa raspoloživim finansijskim 
    sredstvima za podršku poduzetnicima
4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?
• Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području grada Živinice
• Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Živinice koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva 
  zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Više informacija moguće je dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor, ulica Alije Izetbegovića 28, Živinice, na telefon 035/743-304 ili pak putem e-mail-a admir@gradzivinice.ba ili na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a mirela.omerovic@impakt.ba.

• NAPOMENA: 
U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija Impakt i Grad Živinice organizirat će prezentaciju programa IMPAKT inkubatora poslovnih ideja koja će se održati 07.05.2024. godine u 10.00 h u sali za sjednice Gradskog vijeća Živinice, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani prisustvuju prezentaciji.

Cjelokupan tekst Javnog poziva sa dodatnim informacijama i prijavni obrazac mogu se preuzeti na sljedećim linkovima :

• JAVNI POZIV

• PRIJAVNI OBRAZAC