Konačna lista korisnika podrške u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“

Konačna lista korisnika podrške u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“

U vezi sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“ gradonačelnik Samir Kamenjaković objavljuje Konačnu listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku. KONAČNA LISTA Gradonačelnik Samir Kamenjaković će sa korisnicima koji su ostvarili pravo na ...
Potpisani novi ugovori za stručno osposobljavanje 34 nezaposlene osobe sa područja Grada Živinice

Potpisani novi ugovori za stručno osposobljavanje 34 nezaposlene osobe sa područja Grada Živinice

Gradonačelnik Samir Kamenjaković jučer je  potpisao ugovore sa predstavnicima 12 pravnih subjekata za stručno osposobljavanje 34 nezaposlene osobe sa područja Grada Živinice. Na incijativu Gradonačelnika Samira Kamenjakovića u ovoj godini bilo je nekoliko javnih poziva za obavljanje stručnog ...
Konačna rang lista za stručno osposobljavanje

Konačna rang lista za stručno osposobljavanje

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS- III i IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Konačnu rang listu svi zainteresirani mogu pogledati ...
Rang listu korisnika podrške u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“

Rang listu korisnika podrške u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“

Komisija za odabir korisnika podrške u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2019. godinu“ objavljuje Rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku. RANG LISTA Protiv ove liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na ...
Rang lista nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Rang lista nezaposlenih osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS – III i & ...
Predstavljen projekat “STOP KLAĐENJU-NE KOCKAJ SE ŽIVOTOM”

Predstavljen projekat “STOP KLAĐENJU-NE KOCKAJ SE ŽIVOTOM”

Danas je u zgradi uprave Grada Živinice upriličena konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekat pod nazivom “STOP KLAĐENJU-NE KOCKAJ SE ŽIVOTOM”. Gradonačelnik Samir Kamenjaković je u koordinaciji sa Udruženjem “Izvor SELSEBIL” Živinice nedavno pokrenuo navedeni projekat ...

mladi@gradzivinice.ba