Čestitka za Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Čestitka za Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Povodom nastupajućeg 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja: “Poštovani sugrađani, Na ovaj dan, svakog 25. novembra slavimo historijski događaj za našu državu, kad su na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u ...
Preliminarna rang lista za rješavanje stambenog pitanja mladih

Preliminarna rang lista za rješavanje stambenog pitanja mladih

Preliminarna rang lista podnosilaca prijava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu. Protiv ove Preliminarne rang liste nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji za rješavanje po prigovorima, u roku od 8 ) ...
Konačna rang lista za projekte mladih koji se finansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu

Konačna rang lista za projekte mladih koji se finansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu

Konačna rang lista korisnika novčanih sredstava za projekte/programe mladih koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu ...
Privremena rang listu o odabiru projekata i programa mladih po Drugom javnom pozivu

Privremena rang listu o odabiru projekata i programa mladih po Drugom javnom pozivu

Komisija za ocjenjivanje, bodovanje i raspodjelu sredstava po Drugom javnom pozivu za mlade objavljuje Privremenu rang listu o odabiru projekata i programa mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2022. godinu. Protiv ove liste nezadovoljni aplikanti mogu izjaviti ...
Drugi javni poziv za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021/22 godinu

Drugi javni poziv za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021/22 godinu

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je, dana 17.10.2022. godine, raspisao Drugi javni poziv za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku/akademsku 2021/22 godinu. Javni pozivi ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja na web ...
PRELIMINARNA rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku za osnivanje biznisa – START UP za 2022.godinu

PRELIMINARNA rang lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku za osnivanje biznisa – START UP za 2022.godinu

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje pokretanje Start-up biznisa na području Grada Živinice u procesu provedbe Ponovljenog Javnog poziva za učešće u “Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2022.godinu br. 01/2-04-89-1759/22 od 02.09.2022.godine, objavila je PRELIMINARNU ...
Listu prijava koje ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za mlade

Listu prijava koje ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za mlade

Komisija za otvaranje i pregledanje aplikacija za otvaranje i pregledanje aplikacija dostavljenih po Javnom pozivu za mlade objavljuje Listu prijava koje ispunjavaju uslove. LISTA PRIJAVA KOJE ISPUNJAVAJU USLOVE ...
Konačna rang lista dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2021/2022 godinu

Konačna rang lista dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku akademsku 2021/2022 godinu

Obavještavamo sve aplikante za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2021/2022 godinu, koju dodjeljuje Grad Živinice, da je objavljena Konačna lista dobitnika stipendija. Konačna lista studenti Konačna lista učenici  S tim u vezi, ...
Javni poziv za subvencioniranja kamate za stambeno pitanje mladih

Javni poziv za subvencioniranja kamate za stambeno pitanje mladih

Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice. Javni poziv objavljen je danas, 22.09.2022. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana ...

mladi@gradzivinice.ba