Preliminarna rang lista za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u Živinicama

Preliminarna rang lista za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u Živinicama

Obavještavamo sve zainteresirane da je danas, 18.09.2023. godine, objavljena Preliminarna rang lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu.   Protiv ove liste nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo ...
Konačna lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku u osnivanje biznisa (Start-up)

Konačna lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku u osnivanje biznisa (Start-up)

U vezi sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške osnivanja biznisa (Start-up) za 2023. godinu“ objavljena je Konačna lista korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.  Sa kandidatima koji su ostvarili pravo na podršku gradonačelnik Began Muhić će potpisati ugovore o dodjeli sredstava ...
Održan radni sastanak u vezi priprema za 17. Međunarodni sajam privrede u Tešnju

Održan radni sastanak u vezi priprema za 17. Međunarodni sajam privrede u Tešnju

Gradonačelnik Began Muhić jučer je sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Živinice održao radni sastanak u vezi priprema za 17. Međunarodni sajam privrede u Tešnju, koji će se održati od 27. do 30. septembra tekuće godine. Naime, Grad Živinice će prvi put biti Grad partner Sajma u Tešnju i ...
Javni poziv za stažiranje mladih – pripravnica i pripravnika

Javni poziv za stažiranje mladih – pripravnica i pripravnika

Udruženje “PREC” Živinice, u saradnji sa Gradom Živinice, partnerima iz Francuske MFR – Maisons familiales rurales, Francuskom ambasadom, i dr., poziva sev zainteresovane na Javni poziv za zapošljavanje mladih – pripravnica i pripravnika u Bosni i Herecgovini, u okviru projekta “Integracija mladih ...
Javni poziv za podršku start-up poduzetnicima

Javni poziv za podršku start-up poduzetnicima

Fondacija tuzlanske zajednice objavila je Javni poziv za podršku start-up poduzetnicima. Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži građane i podstiče ih na samozapošljavanje, promicanje poduzetničkog duha u njihovim zajednicama i ...
Javni poziv nezaposlenim osobama i pravnim subjektima za stručno osposobljavanje

Javni poziv nezaposlenim osobama i pravnim subjektima za stručno osposobljavanje

Javni poziv nezaposlenim osobama za podnošenje zahtjeva pravnim subjektima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i pravnim subjektima za prijem nazaposlenih osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u 2023. godini. Pozivaju se nezaposlene osobe visoke, više i ...
Preliminarna rang listu korisnika po Javnom pozivu za učešće u Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2023. godinu

Preliminarna rang listu korisnika po Javnom pozivu za učešće u Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2023. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje pokretanja Start-up biznisa na području Grada Živinice objavljuje Preliminarnu rang listu korisnika po Javnom pozivu za učešće u Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2023. godinu. Protiv ove liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti ...
Potpisani ugovori za projekte mladih u Gradu Živinice

Potpisani ugovori za projekte mladih u Gradu Živinice

Gradonačelnik Began Muhić jučer je potpisao ugovore za realizaciju projekata mladih u Gradu Živinice. Ugovori su potpisani sa predstavnicima tri udruženja mladih osoba iz Grada Živinice za realizaciju njihovih projekata, i to: Udruženje  građana „Kaskader Produkcija“ za projekat „CascadAir: ...
Konačna rang lista korisnika projekta i programa mladih

Konačna rang lista korisnika projekta i programa mladih

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena Konačna rang lista projekata mladih koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu. KONAČNA RANG LISTA Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava će se izvršiti dana 27.07.2023. godine (četvrtak), sa početkom u 14 ...

mladi@gradzivinice.ba