JAVNI POZIV za učešće u Programu podrške osnivanju biznisa (START UP) za 2024.godinu

Gradonačelnik dr.sc. Began Muhić raspisao je JAVNI POZIV za učešće u  „Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2024.godinu“  

Gradonačelnik dr.sc. Began Muhić raspisao je JAVNI POZIV za učešće u  „Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2024.godinu“
 
O PROGRAMU
 
U Strategiji razvoja Grada Živinice od 2017. do 2026. godine povećana zaposlenost u privredi, poljoprivredi i uslužnim djelatnostima uz povećanje dodane vrijednosti, prepoznata je kao strateški cilj 1.Samozapošljavanje mladih putem programa razvoja poduzetništva i  podrške osnivanja biznisa (Start-up) na području Grada Živinice jedna je od značajnih metoda za postizanje ovog cilja.
 
Pri tome, fokus u 2024. će biti na pružanju podrške osnivanju biznisa koji obuhvataju djelatnosti iz sektora nove ekonomije (IT sektor), tradicionalnih i starih zanata, proizvodno orijentisanih djelatnosti, uslužno obrtničkih djelatnosti, zelene/cirkularne ekonomije, socijalnog poduzetništva, poduzetništva koje obuhvata Ciljeve održivog razvoja (SDG), te drugih djelatnosti koje isključuju primarnu trgovinsku i ugostiteljsku djelatnost, kao i ostale djelatnosti koje nisu dozvoljene zakonskom regulativom u BiH.
 
Planirana budžetska sredstva će se koristiti za podsticanje poduzetničke inicijative kroz nadmetanje poduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova.
 
Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad,  obrtnih sredstava, naknade za doprinose.
Visina bespovratnih sredstava po biznis planu iznosi minimalno 5.000,00 KM a maksimalno 10.000,00 KM.
 
 
NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
 
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
 
Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 20.05.2024. godine do 15:00 sati.
 
Prijave se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično u pisarnicu Grada Živinice, adresa:
 
Grad Živinice, ulica Alije Izetbegovića br. 28, 75 270 Živinice
 
Dokaz da je aplikacija dostavljena u roku predstavlja datum na poštanskom žigu ili dostavnici.
 
Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti u zatvorenoj koverti sa naznakom „JAVNI POZIV „START-UP “ ZA 2024.g. – NE OTVARAJ“
 
Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. 
 
U postupku ovog javnog poziva Grad Živinice ne snosi nikakve troškove sudionicima.
 
Prispjela dokumentacija se neće vraćati.
 
INFO DAN:
 
Grad Živinice će dana 08.05.2024.godine sa početkom u 14:00 sati u velikoj sali Gradskog vijeća Živinice održati INFO DAN za sve zainteresovane osobe koje planiraju aplicirati na javni poziv „Start-Up 2024“. Cilj održavanja info dana jeste pružanje dodatnih pojašnjenja u vezi javnog poziva, te otklanjanje eventualnih nejasnoća u vezi istog.
 
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja i zahtjeve isključivo u pisanoj formi, na broj faksa +387 35 772-125 ili e-mail: biznis@gradzivinice.ba    
 
Tekst Javnog poziva u cjelosti kao i potrebni prijavni obrasci dostupni su  na sljedećim linkovima: