Javni poziv za subvencioniranja kamate za stambeno pitanje mladih

Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencioniranja kamate

Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice.

Javni poziv objavljen je danas, 22.09.2022. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Živinice.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00 sati do 16:00 sati na broj telefona: 035/743-367, kontakt osoba Elvir Sinanović.

Subvenciona sredstva ovakve vrste imaju za cilj da pomognu mladim ljudima u rješavanju stambenih pitanja čime bi stekli uslove za nastavak života na teritoriji Grada Živinice, te samim tim ne bi napuštali državu Bosnu i Hercegovinu.

Javni poziv

Prijavni obrazac

Kućna lista

Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3

Izjava 4

Izjava 5

Izjava 6