Preliminarna lista korisnika koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na subvencioniranje poljoprivrednih proizvođača mlijeka na području Grada Živinice za 2022. godinu

Preliminarna lista korisnika koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na subvencioniranje poljoprivrednih proizvođača mlijeka na području Grada Živinice

Preliminarna lista korisnika koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na subvencioniranje poljoprivrednih proizvođača mlijeka na području Grada Živinice za 2022. godinu