Konačna lista aplikanata koji ispunjavaju kriterije po Javnom pozivu za sufinansiranje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Živinice za 2022. godinu

Konačna lista aplikanata koji ispunjavaju kriterije po Javnom pozivu za sufinansiranje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Živinice za

Konačna lista aplikanata koji ispunjavaju kriterije po Javnom pozivu za sufinansiranje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Živinice za 2022. godinu