Počeli radovi na realizaciji projekta vodosnabdijevanja visinskih zona Dubrava Gornjih

Počeli su radovi na realizaciji projekta vodosnabdijevanja visinskih zona Dubrava Gornjih. Realizacijom ovog projekta biće regulisano vodosnabdijevanje za

Počeli su radovi na realizaciji projekta vodosnabdijevanja visinskih zona Dubrava Gornjih. Realizacijom ovog projekta biće regulisano vodosnabdijevanje za oko 200 domaćinstava. Vrijednost projekta je oko 325 hiljada konvertibilnih maraka.

Ovom prilikom gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je, sa svojim saradnicima, posjetio naselje Žunoviće u Dubravama Gornjim, kako bi obišao lokaciju gdje se trenutno izvode radovi.

Projekat podrazumjeva izgradnju dijela potisnog cjevovoda Husići – Derviši – Dubrave Gornje, te rekonstrukciju i dogradnju sistema za vodosnabdijevanje gornjih zona Dubrava Gornjih. Važnost ove faze je to što će se završetkom radova spojiti dva rezervoara za vodu Husići – Derviši.

Izvođač radova je JP “ViK” d.o.o. Živinice.

Naime, u 2020. godini u funkciju je pušten rezervoar Omerovići zapremine 40 m3, te sa istim je kvalitetnije riješeno vodosnabdijevanje visinske zone Krževići i Žunovići, oko 100 domaćinstava. Ovim trenutno započetim radovima se nastavlja realizacija započetog projekta rješavanja vodosnabdijevanja visinskih zona u Dubravama Gornjim spajanjem rezervoara Trokino brdo sa rezervoarom Derviši čija je zapremnina 80 m3.

Dakle, ovim projektom će se kvalitetnije riješiti vodosnabdijevanje preostalih visinskih zona u Dubravama Gornjim za oko 200 domaćinstava (Husići, Derviši, Kadrići, Sofići i Redžići Gornji).

Pored spajanja dva rezervoara planirana je izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće distributivne mreže u dužini od oko 2500 metara, kao i ugradnja potrebnih pumpi u rezervoaru Derviši i rezervoaru Trokino brdo. Dužina potisnog voda iznosi 1650 metara.
Pored navedenog planirana je ugradnja zonskih vodomjera u nizinskim zonama kako bi se ustanovilo u kojim dijelovima Dubrava Gornjih su najveći gubici, te narednim projektima odredio prioritet za sanaciju i rekonstrukciju zona sa najvećim gubitkom vode.

Vodosnabdijevanje Đurđevika i Kovača sljedeći je projekat u planu Grada Živinice. Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković, poseban fokus na vodosnabdijevanje Đurđevika biće na sljedećem predlaganju Budžeta Grada Živinice.

Rekonstrukcija vodovoda Dubrave po projektu se sastoji iz ukupno četiri faze.
Prva faza od četiri je već završena prošle godine. Što se tiče prve faze ono najznačajnije je puštanje rezervoara za vodu “Trokino brdo”, a ovim trenutno započetim radovima će se završiti preostale tri faze.