Javni Oglas Opcine Živinice

Ponovni Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije

Ponovni Javni oglas o proPonovni Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije daji

Ponovni Javni oglas o proPonovni Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije daji nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije