U okviru poslovne zone Općine Živinice počela je sa radom Fabrika za preradu ribe. Prije par mjeseci u proizvodnju je ušla sa probnim radom u kojem se obavljaju potrebna testiranja. Uspješno završena prva faza probnog rada je rezultirala i zvaničnim otvaranjem navedene Fabrike, koja zapošljava 120 žena.

Međutim, da bi se upotpunosti zadovoljio kapacitet planiranih radnih mjesta, ovoj fabrici je neophodna Dozvola za izvoz. Tim povodom Direktor Fabrike za  preradu ribe je inicirao sastanak sa načelnikom Kamenjakovićem, koji je i održan u prošloj sedmici. Dogovoreno je da se zajedničkim zalaganjem, preko Federalnog ministarstva za poljoprivredu, dođe do Dozvole za izvoz, a koja bi omogućila zapošljavanje još 200 žena.

Poslodavac kroz radna mjesta u fabrici omogućuje zapošljavanje svakoj ženi bez obzira na nivo obrazovanja, jačajući njezin položaj u porodici ali i u društvu.

Ono što je bitno jeste riješiti problem kako bi se konačno krenulo sa radom punim pogonom.

Uspostavljanjem poslovnih zona na području Općine Živinice kao osnov za razvoj svake lokalne zajednice predstavlja odrednicu politike koju vodi načelnik Samir Kamenjaković zajedno sa saradnicima koji rade na razvoju Općine Živinice.

Cilj je novim poslovnim zonama, te poboljšanjem uslova rada u postojećim, osnažiti živiničku privredu i smanjiti nezaposlenost. Centar za biznis, Udruženje poslodavaca Živinice, pomoć općinske administracije su samo neki od benefita koje ulagači mogu dobiti od Općinske uprave. Općina Živinice nudi poslovne zone sa uređenom infrastrukturom, komunikacije, edukovanu i mladu radnu snagu. Dakle, kako domaći investitori, tako i inostrani investitori susrest će se sa svim ovim prednostima ulaganja u poslovne zone Općine Živinice.

Načelnik se zahvalio direktoru koji je prepoznao poslovni ambijent u Živinicama i što svojim ulaganjem doprinosi razvoju naše Općine. Dodao je, da ohrabruje činjenica da se javljaju novi investitori iz BiH i inostranstva koji su zainteresovani za ulaganje u Živinice.


Pacijenti hemodijalize Doma zdravlje Živinice, čiji životi zavise od dijalize, su u protekloj sedmici dobili nove dijalizne aparate koji će im taj proces mnogo olakšati ali i učiniti ga kvalitetnijim. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je zajedno sa saradnicima posjetio Odjeljenje hemodijalize.

Kroz donaciju koja se realizovala u obliku tri nova dijalizna aparata samo se nastavlja politika Općine Živinice, a to je da se zdravstvo na našoj regiji učini kvalitetnijim i dostojnim svakog građanina.

Za ovu svrhu je iz Budžeta Općine Živinice izdvojeno 40.000,00 KM. Navedena donacija za Odjeljenje hemodijalize je iskorak jer 15 godina, kako radi, nije bilo nikakvih ulaganja.

Prema riječima Načelnika prije svega treba riješiti pitanje infrastrukture na i u objektu Doma zdravlja, a rezultat potpune realizacije svih projekata planiranih u domenu zdravstva jeste odgovarajuća zdravstvena zaštita za sve naše građane.

Općina Živinice, gdje živi oko 70.000 ljudi, zadovoljava uslove kada je u pitanju uspostavljanje objekta u kojem bi građani Živinica ostvarivali sekundarni oblik zdravstvene zaštite. Dakle, Općina Živinice ima sve predispozicije za otvaranje Opće bolnice na njenom području. Uzimajući u obzir da bi manje općine oko nas kao što su Banovići i Kladanj mogle ući u taj program, potreba za realizaciojm ovog projekta je velika.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković, znajući mogućnosti Općine Živinice i potrebu da Općina Živinice na dugoročnom planu dobije Opću bolnicu, u prostornom planu Općine Živinice predložio realizaciju spomenutog projekta. Općinsko vijeće Živinice je usvojilo ovaj prijedlog, te je u prostornom i regulacionom planu Općine Živinice predviđeno 12 duluma koji bi se iskoristili za tu namjenu. To je bio osnovni preduslov koji bi trebao označiti prvi korak ka otvaranju Opće bolnice na našoj Općini.

Konačnom realizacijom bi se zaokružila priča kojom bi se na jednom mjestu omogućio svaki vid kvalitetne zdravstvene zaštite.

S obzirom na trenutno stanje, na projekte koji se realizuju i koji se planiraju realno je za očekivati da bi za nekih 3-4 godine Općina Živinice mogla imati Opću bolnicu.

“Našoj lokalnoj zajednici, lokalnoj samoupravi građanin je na prvom mjestu. Ako se fokusiramo na to, onda moramo potrebe naših građana staviti na prvo mjesto. Mi moramo ulagati u kvalitet zdravlja kako bi Dom zdravlja Živinice kao referentna zdravstvena ustanova našim građanima pružila kvalitetniju zdravstvenu uslugu kojom bi im se osigurao kvalitetniji život, te da bi zdravlje podigli na viši nivo. Za takvo djelovanje nam trebaju i određena pomagala. U prethodne dvije godine urađeno je jako dobrih, kvalitetnih projekata kada je u pitanju Dom zdravlja. Ovom donacijom čija je vrijednost oko 40.000,00 KM, a koja je utrošene na tri dijalizna aparata nastavlja se politika koja se zalaže za kvalitetnije zdravstvo. Raduje me da ova današnja donacija ima i svoj nastavak kroz donaciju CT-aparata. Ono što planiramo u budućnosti jeste sa rukovodstvom Doma zdravlja raditi na uređenje postojećeg prostora, kao i dogradnja određenih građevinskih jedinica koje su im potrebne za proširenje kapaciteta”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

“Ova tri nova aparata za dijlizu, za naše pacijente smo nabavili zahvaljujući Općinskom načelniku Samiru Kamenjakoviću i Općinskom vijeću Živinice. Nova tri aparat za hemodijalizu su osvježenje za nas i naše pacijente, jer je većini naših aparata praktično prošao rok. Federalno ministarstvo za osiguranje je odgovorno za našu ustanovu al njihovu podršku, kada su u pitanju ulaganja u opremu, nemamo. Budžet za hemodijalizu mora biti veći. Naime, ova ustanova samo zbog hemodijalize u posljednjih 6 godina ima gubitka oko 1.500.000,00 KM, a za taj novac smo mi mogli dosta toga uraditi. Da bi se razvijali u skladu sa svim pravilima struke nadam se da će naše potrebe biti zapažene i u Budžetu za 2019. godinu. Potrebna su nam sredstva za nabavku neophodne dijagnostičke opreme kako bi usavršili ovaj Dom zdravlja koji je drugi po veličini na Kantonu. Ja se nadam da će se ova saradnja nastaviti i u budućnosti. Dom zdravlja je vlasništvo svih stanovnika Općine Živinice, oni ovdje ostvaruju svoju primarni zdravstvenu zaštitu, sekundarni nivo zdravstvene vanbolničke zaštite, kao i tercijalnu zdravstvenu zaštitu koja se inače obavlja samo u bolnicama”, rekao je direktor JZU Dom zdravlja Živinice prim.dr. Esed Omerkić.


Na području Općine Živinice aktivno se radi na povezivanju ulica gradske zone u jednu funkcionalnu cjelinu, kroz koje će se nesmetano kretati vozila bez obzira iz kojeg pravca idu, te kuda žele dalje nastaviti. U okviru tog nastojanja završeno je asfaltiranje još jedne gradske ulice. Radi se o gradskoj ulici koja ide paralelno sa magistralnim putem a prostire se između ulice Oslobođenja i Bulevara. Kroz ovaj projekat realizovalo se vanjsko uređenje zgrade MH-građevinar.

Ono što je značajno za navedenu novoasfaltiranu ulicu jeste to da je ona novouspostavljena ulica kada je u pitanju nacrt saobraćajnog prostornog plana. Stavljanjem u funkciju ove saobraćajnice olakšan je ulaz u grad Živinice kada se radi o isključivanju sa magistralnog puta. Dakle, navedena ulica je od velike važnosti kada je u pitanju rasterećenje saobraćaja na magistralnom putu.

Vrijednost projekta je 49.937,00 KM, a novčana sredstva su izdvojena iz Budžeta Općine Živinice.

Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Načelnik Samir Kamenjaković je istakao da je zadovoljan jer su se neke ulice uspjele relaksirati za samo deset dana, te da im je cilj napraviti funkcionalniju i efektivniju putnu komunikaciju u gradu. Dodao je da ga posebno raduje to što će građani jako puno dobiti sa ovom ulicom.

“Zadovoljstvo mi je što smo uspjeli na ovakav način riješiti problem saobraćajne komunikacije između dva dijela grada. Ovom ulicom ćemo u potpunosti rasteretiti magistralni put, kada je u pitanju ulazak u grad sa obje strane. Svi koji budu išli u pravcu Sarajeva mogu preko ove ulice ulaziti u drugi dio grada. Želim se zahvaliti i ovim ljudima koji su radili zgradu pored, jer su nam izašli u susret. Naime, nedostajao nam je određen broj kvadrata kako bi smo napravili jednu ovako kvalitetnu ulicu, širine oko 5 metara kojom bi se nesmetano kretalo u oba pravca. Ti ljudi su nam ustupili kvadrate koji su nam bili potrebni. I u budućnosti moramo raditi na analizi i traženju rješenja za sve sporne ulice u našem gradu. U suprotnom imat ćemo zaista tešku situaciju kada je u pitanju saobraćaj i ne samo saobraćaj, već i kretanje pješaka kao i kretanje roba. Mi smo Općina koja ima jako puno privrednih subjekata koji se kreću kroz grad. Na ovakav način riješeni saobraćajni problemi će olakšati i dostavljanje robe dostavnim vozilima koji se kreću kroz grad Živinice. Oni više neće imati potrebu proći cijeli grad da bi dostavili robu. Ovo je alternativa koja zaista otvara Živinice na jedan drugačiji način”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.


Gradska zona Općine Živinice realizacijom projekata asfaltiranja ulica značajno dobija na saobraćajnoj prohodnosti i dostupnosti njezinih ustanova za građane. Dakle, završeno je asfaltiranje gradske ulice koja pospješuje saobraćajnu cirkulaciju kroz grad Živinice.

Novofosafaltirana ulica se nalazi ispred Doma zdravlja. Asfaltiranjem navedene ulice se realizovalo uređenje prilaza i pristupne saobraćajnice Valjevka 1- Dom zdravlja – Zavod za zapošljavanje – izlaz na ulicu Oslobođenja.

Za ovu namjenu iz Općinskog budžeta izdvojeno je 25.000,00 KM.

Izvođač radova je Holex d.o.o. Živinice.

Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića radi se o gradskoj ulici koja olakšava prilaz Domu zdravlja bez obzira iz kojeg pravca se vozite. Dodao je da ga posebno raduje što su uspjeli završiti asfaltiranje ulicu pored Doma zdravlja, jer je ona jako bitna kada je su u pitanju životi ljudi. Naime, sada mogu ne samo saniteti, nego i ljudi koji imaju hitne slučajeve brže i lakše doći do Doma zdravlja, a ne kako se to ranije znalo dešavati da se mora obilaziti cijela gradska zona.

Gradska zona Općine Živinice je jako specifična zbog velikog broja ulica koje dolaze do određene tačke i nisu dalje nastavljene. Rješavanjem problema gradske putne komunikacije kroz povezivanje ulica predstavlja jedini pravi način kako pomoći našim građanima.

“Ako se osvrnemo ka prošlosti vidjet ćemo da je Općina Živinice, kada je u pitanju užio dio grada, u zadnjih dvadeset godina značajno infrastrukturno “zarobljena”. Zbog toga mi tražimo modalitete, analiziramo, pravimo metodologije kako rasteretiti saobraćaj i gustinu saobraćajnih problema sa kojima se susreću naši građani. U prostornim planovima izrađene su ulice kojima će se riješiti taj problem. Nažalost, poslije dvadeset godina uspjevamo analizirati i izvršavati stvari koje su postavljene u prostornom planu. Sad možemo na dva načina spojiti Prvu i Drugu ulicu. Ovaj dio završavamo, odnosno asfaltiramo ulicu koja će spojiti Prvu i Drugu ulicu na ovom dijelu. Planiramo asfaltiranje još nekoliko ulica koje su bukvalno zaboravljene u Živinicama. Sljedeća je u fokusu Prva ulica, gdje smo izvršili analizu kanalizacione mreže, sanirali je i sada dolazi asfaltiranje i te ulice. Također smo uradili jednu ulicu pored Suda, koja je podjednako bitna za gradsku putnu komunikaciju, kao i spajanje dijela od Robne kuće prema podvožnjaku. S tim potezom smo osigurali lakšu prohodnost, te uspostavili putnu komunikaciju bolju sigurno za 30%. Ono što je najvažnije jeste da smo za sve to morali obezbijediti novac. U ovoj godini smo radili jako naporno i uspjeli smo obezbijediti preko 2.500.000,00 više u Budžetu Općine Živinice. Taj novac hoćemo da damo našim građanima, kako bi kvalitet života u Općini Živinice podigli na viši nivo”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


U Mjesnoj zajednici Priluk uspješno su asfaltirane dvije dionice lokalnog puta koji prolazi kroz Omerkiće i Aljiće. Na ovim putnim dionicama pored asfaltiranja urađeni su i sanacijski radovi na lokalnom putu. Dakle, radi se o sanaciji sa asfaltiranjem putnih dionica.

Finansijska sredstva koja su utrošena na sanaciju i asfaltiranje ovih putnih dionica obezbijeđena su iz koncesionih prihoda. Novčana vrijednost novoasfaltirane putne dionice u Omerkićima je 12.000,00 KM, a za putnu dionicu u Aljićima je izdvojeno 20.000,00 KM.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Na području Općine Živinice uspješno se realizuju svi projekti koji su planirani za 2018. godinu, a ono na što se posebno stavio akcent kada je u pitanju tekuća godina jeste putnu infrastrukturu Općine Živinice učiniti kvalitetnijom.

Zahvaljujuči koncesionim sredstvima broj projekata koji se uspješno realizirao na našoj Općini je znatno povećan. Kombinacijom novčanih sredstava iz Budžeta Općine Živinice, te iz koncesionih prihoda kvalitet života u svim segmentima djelovanja građana je poboljšan.

 


Općinski načelnik Samir Kamenjaković posjetio je Osnovnu školu “Dubrave”, a razlog posjete je realizacija projekata u ovoj obrazovnoj ustanovi. Naime, u proteklom periodu realizovani su projekti kroz koje je na objektima ove Osnovne škole zamijenjen veći dio unutarnje i vanjske stolarija, te je u toku izgradnja platoa ispred škole.

Osnovna škola u Dubravama ima svoje dvije područne škole koje se nastoje restaurirati, a da se ozbiljno pristupilo toj namjeri dokaz su uspješno završeni projekti.
Naime, završen je jedan veći dio koji je trebalo uraditi, ali se u narednom vremenu planira i potpuna restauracija navedenih objekata.

Ukupna vrijednost navedenih realizovanih projekata je oko 23.000,00 KM. Finansijska sredstava koja su bila potrebna za realizaciju ovih projekta izdvojena su iz Budžeta Općine Živinice, gdje je za tu namjenu iz budžetske rezerve Općinskog načelnika izdvojeno oko 10.000,00 KM, te oko 13.000,00 KM od koncesionih prihoda.

Projekti koji se realizuju na području Mjesne zajednice Dubrave predstavljaju najbolji primjer ulaganja koncesionih sredstava u praksi.

Načelnik je tim povodom istakao da je, na Općinskom vijeću Živinice, prilikom odlučivanja o preraspodjeli Općinskog budžeta za 2018. godinu, predložio da se jedan dio budžetskih sredstava izdvoji za potrebe obrazovnih ustanova. Međutim, taj prijedlog nije prošao jer su ustanove obrazovnog karaktera osnovane na kantonalnom nivou.

S obzirom na tu činjenicu projekti koji se realizuju u ovom domenu se finansiraju direktno iz budžetske rezerve Općinskog načelnika, kao i koncesionim sredstvima.

“Danas smo posjetili Osnovnu školu Dubrave kako bi vidjeli šta je sve urađeno iz budžetskih sredstava Općine Živinice. Ono što želim istaći jeste, da su svi projekti, koji su planirani za Osnovnu školu Dubrave i općenito za Mjesnu zajednicu Dubrave, u potpunosti realizovani ili su u toku realizacije. U projekte, čijom je realizacijom ova škola dobila novu stolariju, te ostali predviđeni dio infrastrukture, uloženo je 11.000,00 KM. Također, izdvojeno je oko 12.000,00 KM za asfaltiranje platoa ispred Područne škole u Gornjim Dubravama. Mi ćemo nastojati da i u budućnosti pomažemo školama u našoj Općini na način na koji to budemo mogli. Mi smo zbog kvalitetnijih uslova, ali i kvalitetnijeg rada kako nastavnika i profesora, tako i naše djece dužni osigurati ambijent u kojem će to biti ostvareno. Kada je u pitanju Osnovna škola Dubrave potrebno je uložiti još oko 10.000,00 KM kako bi završili sve ono što je potrebno. U razgovoru s direktorom definisali smo kako da u narednom periodu obezbijedimo potrebna novčana sredstva. I dalje ćemo biti na usluzi svim našim građanima, a posebnu pažnju trebamo pružiti našoj djeci”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“U prethodnom vremenu mi smo riješili nekoliko bitnih projekata za Osnovnu školu Dubrave. Projekti su finansirani od strane Općine Živinice, jedan dio je iz Budžeta, a drugi od koncesionih naknada za Mjesnu zajednicu Dubrave. Na objektu Područne škole Dubrave Gornje zamijenili smo unutarnju stolariju, kao i veći dio unutarnje stolarije u Centralnoj školi u Hadžičima, te smo završili vanjsku stolariju na fiskulturnoj sali u Centralnoj školi. Pored toga, ovih dana se treba realizirati Projekat asfaltiranje platoa ispred Područne škole Dubrave Gornje, gdje je već završena ugradnja novog gromobrana. U posljednje vrijeme, realizirajući ove projekte utrošeno je oko 23.000,00 KM iz Budžeta Općine Živinice. Da bi smo izvršili zamjenu cjelokupne unutarnje stolarije u Centralnoj školi Dubrave Donje bit će nam potrebno još oko 10.000,00 KM, te se nadam da ćemo uz Načelnikovu pomoć i taj iznos uspjeti obezbijediti kako bi realizovali planirano”, rekao je direktor JU.OŠ. “Dubrave” Esad Bajrić.

“U proteklom periodu smo se aktivno uključili u rješavanje problema Osnovne škole Dubrave. Ispred Savjeta Mjesne zajednice smo apelirali na Općinsko vijeće i na Načelnika Općine Živinice da preuzmu aktivno učešće u rješavanju istih. Obezbijedili smo određena novčana sredstva pomoću kojih je zamjenjena stolarija. Nadamo se da će i budućnosti Načelnik, kao i Općinsko vijeće uzeti aktivno učešče u rješavanju preostalih problema Osnovne škole Dubrave”, rekao je predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Dubrave Donje.


U Općini Živinice se uspješno privode kraju radovi na asfaltiranje svih putnih dionica lokalnih puteva, ali i gradskih ulica koje su planirane kroz projekte u cilju razvoja putne infrastrukture. Na području Mjesne zajednice Šerići uspješno je završeno asfaltiranje više dionica lokalnog puta.

Prema planu asfaltiranja puta na ovom lokalitetu radovi su podjeljeni na 4 putne dionice, čija je ukupna dužina oko 800 metara, a širina istih je 3 metra. Dakle, najduža novoasfaltirana putna dionica je Mladik-Kasapovići, a duga je 559 metara. Takođe je asfaltirana dionica puta Radovići i Mukinovići, te plato Ribac-Krčevina.

Budžetskim sredstvima je u potpunosti finansirana izgradanja navedenih putnih dionica, a vrijednost utrošenih sredstava je oko 85.000,00 KM.

Izvođač radova je živinička firma “HiH”.

Kroz projekte ovog tipa putna infrastruktura Općine Živinice ostvaruje svoj razvoj. Zahvaljujući razvoju putne infrastrukture građanima, kao i turistima je objezbjeđeno ugodnije i lakše putovanje kroz našu Općinu.


Uspješno je završeno asfaltiranje još jedne putne dionce u Mjesnoj zajednici Centar, na lokaciji Strašanj. Na području Općine Živinice je od početka ove godine asfaltirano oko 80% putnih dionica lokalnih puteva, koji su obuhvaćeni planiranim projektima razvoja putne infrastrukture za tekuću godinu.

Navedena novoasfaltirana putna dionica je duga 120 metara, a široka 3 metra.
Vrijednost projekta je 12.000,00 KM, a ta sredstva su u cijelosti izdvojena iz budžeta Općine Živinice za 2018. godinu.
Izvođač radova ove dionice lokalnog puta je živinička firma Se-Sarajka.

Dakle, uspješno završeni radovi i na navedenoj dionici u naselju Strasanj su dokaz da će se realizacija razvoja putne infrastrukture, kako je i planirano kroz projekte za tekuću godinu, završiti na vrijeme, to jeste u predviđenom roku.

Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića svi projekti koji su planirani u Budžetu Općine Živinice za 2018. godinu bit će i realizovani u potpunosti ove godine, te će se ovim tempom nastaviti i u budućnosti.


Mjesna zajednica Živinice Gornje je još jedna od lokacija na području naše Općine u kojoj se realizuju projekti vezani za putnu infrastrukturu. Tim povodom Općinski načelnik Samir Kamenjaković je posjetio ovaj dio Općine Živinice, te napravio uvid u stanje na terenu.

Naime, završeno je asfaltiranje još jedna putne dionice koja se nalazi na lokalnom putu u Tadićima.

Dužina ove dionice je 200 metara, a širina tri metra.

Izvođač radova na novoasfaltiranoj putnoj dionici je firma HiH d.o.o. Živinice.

Finansiranje ovog projekta se u cjelosti realizovalo iz budžeta Općine Živinice za 2018. godinu,a njegova vrijednost je oko 20.00,00 KM.

Pored ove putne dionice, ovih dana je na ovoj lokaciji asfaltirano još oko 500 metara puta. Dakle, u ovom dijelu Mjesne zajednice Živinice Gornje se kroz ove projekte asfaltiralo 700 metara lokalnog puta, gdje je utrošeno oko 60.000,00 KM iz Općinskog Budžeta za 2018.

Radi se o putnim dionicama puta koje prolaze kroz naselja Rasadište i Tadiće. Ovi projekti su omogućili bolju putnu komunikaciju koja je od velikog značaja za građane ovog područja.

 

“Kada je u pitanju putna infrastruktura, Općine Živinice, imamo oko 60 projekata koji će puteve na našem području učiniti kvalitetnijim. Takođe imamo tri živiničke firme koje izvode radove, a to su “HiH”, “Se-Sarajka” i “Holex”, koje su preuzele odgovornost za realizaciju ovih projekata. U mom nadzoru nalazi se 20 projekata, a firma”HiH” je izvođač radova. Veliko broj ovih projekata je već završen, negdje od oko 80%, a manji broj se nalazi u završnoj fazi,” rekao je šef Odsijeka za urbanističko planiranje i komunalne poslove Ekrem Abadžić.


U Mjesnoj zajednici Višća Donja završeno je asfaltiranje dvije nove dionice puta. Općinski načelnik Samir Kamenjaković je posjetivši ove lokacije provjerio da li je urađeno sve ono što se kroz projekat i isplaniralo.

Radi se o dionicama puta Željeznička stanica – Separacija i kod Osnovne škole. Ukupna dužina novoasfaltiranih putnih dionica je 400 metara, a širina je 3 metra.

Izvođač radova na ovim putnim dionicama je živinička firma “Se-Sarajka”.

Za realizaciju navedenih projekata utrošeno je oko 40.000,00 KM. Projekti su u cjelosti finansirani iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu.

Putna infrastruktura na području Općine Živinice se uspješno razvija. Svakom novoasfaltiranom dionicom puta naša Općina je bogatija za još jedno pristupačnije područje.

Prema Načelnikovim riječima zadovoljavajuća činjenica jeste da su svi planirani projekti za 2018. godinu, koji se odnose na razvoj putne infrastrukture, u fazi realizacije ili su završeni.