Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković i direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić jučer su potpisali Sporazum o saradnji za realizaciju projekta rehabilitacije lokalne ceste na području Grada Živinica.

Radi se o realizacija projekta rehabilitacije lokalne ceste centar Pasci prema Dubravama u dužini 651,8 m, širine 4,2 m koja se nalazi na području Grada Živinice.

S obzirom na to da je dionica puta u jako lošem stanju i da otežava komunikaciju lokalnog stanovništva u MZ Dubrave Donje i MZ Pasci Gornji došlo se do zaključka da je rekonstrukcija ovog puta od prioritetnog značaja, čijom realizacijom bi se riješio dugogodišnji problem na ovom području, te olakšao i ubrzao protok saobraćaja između Grada Živinice i Grada Tuzle.

Ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 129.986,13 KM i sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković izrazio je zadovljstvo što se rješava dugogodišnji problem putne komunikacije na ovom dijelu teritorije Grada Živinice.


Područje Grada Živinice ovih dana pokriveno je radnom mehanizacijom koja implementira kapitalne projekte značajne za kvalitetniji i bezbjedniji način života građana o ovoj lokalnoj zajednici.

S tim u vezi, u okviru projekata putne infrastrukture asfaltirana je nova dionica puta u Mjesnoj zajednici Bašigovci, a radi se o dionici puta „Put prema mezarju Butkovići “, dužine 80 metara i širine 3 metra.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je oko 9.961,09 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX“ d.o.o.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković, s obzirom na to da je Budžet Grada Živinice u prošloj godini bio u suficitu, te da je šestomjesečni izvještaj za tekuću 2020. godinu, također, pokazao isti rezultat,  svi planirani projekti putne infrastrukture upisani u Budžet Grada Živinice bit će u potpunosti i realizovani.


Na području Grada Živinice ovih dana aktivno se implementiraju kapitalni projekti značajni za kvalitetniji i bezbjedniji način života naših građana.

S tim u vezi, u okviru projekata putne infrastrukture asfaltirane su tri nove dionica puta u Mjesnoj zajednici Lukavica Donja, a radi se o dionicama puta „Put od kuće O.D – M.D“ dužine 120 metara i širine 3 metra; „Spajanje puta- Zehinovo brdo“ dužine 40 metara i širine 3 metra; te dionici puta „Rosulje-Lugovi“ dužine 160 metara i širine 3 metra.

Finansijska vrijednost navedenih projekata je 39.857,23 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX“d.o.o.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković planirani projekti putne infrastrukture upisani u Budžet Grada Živinice bit će u potpunosti realizovani.

 „Pokrenuta je realizacija projekata iz Budžeta Grada Živinice za saniranje puteva na području svih Mjesnih zajednica u našoj lokalnoj zajednici. Želimo našim građanima obezbijediti kvalitenije mjesto za življenje na osnovu onog što smo prikupljali prethodne četiri godine. S obzirom na to da je Budžet Grada Živinice u prošloj godini u suficitu, sačekali smo šestomjesečni izvještaj koji je pokazao isti rezultat i ove godine, te iz tog razloga sve planirane projekte koji su upisani u Budžetu Grada  pokrenut ćemo i realizovati. Očekivanja su da ove godine izvršenje Budžeta bude 100%, baš kao što je i prošle godine bilo 102%.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Uz velik broj lokacija na području Grada koje su obuhvaćene radovima na izgradnji i modernizaciji Grada Živinice počela je i realizacija projekta izgradnje i uređenja savremene Gradske pijace u Živinicama.

Naime, nakon rješavanja višegodišnjeg problema sa zemljištem na kojem se Gradska pijaca nalazi, projekat izgradnje i uređenja Gradske pijace, koji će građanima pomoći u registarciji i razvoju obrta za nesmetan rad ljudi koji rade na ovoj Gradskoj pijaci, krenuo je u realizaciju.

S tim u vezi, gradonačelnik Samir Kamenjaković danas je predstavnicima Udruženja pijačnih prodavaca „Dnevne Gradske pijace“ Živinice uručio i građevinsku dozvolu za Gradsku pijacu Živinice.

Projekat izgradnje i uređenja Gradske pijace uz saglasnost Gradskog vijeća pokrenuo je gradonačelnik Samir Kamenjaković kako bi se građanima dala mogućnost registracije obrta za nesmetan rad na pijaci.

Finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi oko 200.000,00 KM, a novčana sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice i od Vlade Federacije BiH.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković nakon dvadeset godina agonije riješen je problem Gradske pijace, te se nada da će ljudi koji rade na pijaci i koji se bore za svoju egzistenciju, u roku od dva do tri mjeseca imati završenu savremenu pijacu.

„Zadovoljstvo mi je što se nalazim sa ljudima koji se bore za egzistenciju, te da smo konačno nakon dvadeset godina riješili agoniju Gradske pijace, i da sam danas ovim ljudima uručio građevinsku dozvolu koju će pokazati onima koji ih budu pitali za istu. Radovi na uređenju pijace u vrijednosti od 200.000,00 KM počinju i želim se zahvaliti građanima na hrabrosti, strpljenju, te na tome što su imali snage da izdrže do sada što im se dešavalo. Nadam se da ćemo u roku dva do tri mjeseca imati savremenu pijacu na kojoj će ljudi dostojanstveno raditi i živjeti od svog rada. Prije svega trebamo uraditi građevinske radove, zatim radove odvodnje i asfaltiranja, a nakon toga dolaze kontejneri koji trebaju da se postave i na taj način nećemo riješiti samo papirološki dio, nego i eksterni izgled pijace koja će biti spremna i uređena za rad na najsavremeniji način. Zaista mi je zadovoljstvo što će realizacijom ovog projekta naši ljudi konačno dobiti i upotrebnu dozvolu da mogu nesmetano raditi.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Zahvaljujući gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću koji je imao u planu izgradnju savremene pijace i prije nego što je izabran za poziciju uspjeli smo doći u fazu da realizujemo ovaj za nas jako jako značajan projekat. Obećana nam je realizacija projekta Gradske pijace, te da će se riješiti imovinsko pravni odnosi i danas je donesena, kao dokaz tome, građevinska dozvola, a i sami radovi su počeli. Ovo je naša egzistencija i zahvalni smo gradonačelniku Kamenjakoviću što je izašao u susret i obezbijedio sredstva sa i viših nivoa. Zadovoljstvo nam je da napokon imamo građevinsku dozvolu jer smo do sada dobili samo inspekciju i naloge za zatvaranje, a danas imamo pozitivnu priču i radove na uređenju Gradske pijace.“, rekao je predsjednik Udruženja pijačnih prodavaca „Dnevne Gradske pijace“ Živinice, Mirnes Goletić.


U proteklim danima nastavljena je realizacija projekta uređenja i asfaltiranja ulica u Novom gradu, gdje je još jedna ulica završena u ovom dijelu Grada Živinice.

Radi se o ulici u Novom gradu u Živinicama, čiji stanovnici na njeno uređenje čekaju već godinama.

Realizacijom ovog projekta dobija se jedna moderna i funkcionalna ulica, koja je jako bitna za sve građane Grada Živinice, jer dobijaju lakši i jednostavniji pristup Gradskom groblju i Poslovnoj zoni.

Također, u ovom dijelu Grada Živinice predviđena je i rekonstrukcija i dogradnja kanalizacionog kolektora.

Dužina asfaltirane ulice je 100 metara, a ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 19.819,00 KM i sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Naime, na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta, te kazao da će se nastaviti sa rješavanjem problema putne infrastrukture, ali i kanalizacione mreže koja uskoro treba da se realizuje u ovom dijelu Grada.

 


Komisija za provođenje postupka izbora upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada Živinice za period 2021.-2024. godine, na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja (Službeni glasnik Općine Živinice broj.9/17) i Rješenja o menovanju Komisije za provođenje postupka izbora upravitelja za period 2021.-2024 godine broj:01/2-04-89-2455/20 od 16.10.2020. godine raspisuje:

Konkurs za izbor upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada radi dobijanja certifikata za period 2021.-2024. godine.

Pismene prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave konkursa u javnim glasilima, u zatvorenim kovertama, poštom ili lično na pisarnici grada Živinice, na adresu: GRAD ŽIVINICE,75270 ŽIVINICE ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA BR. 28, sa naznakom: “Za Komisija za provođenje postupka izbora upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada Živinice za period 2021.-2024. godine- NE OTVARAJ”

Cijeli tekst konkursa možete pogledati OVDJE 

 

 


Grad Živinice prodaje nekretnine označene kao: k.č.br. 1686/1 zv. “Bašta”,dvorište 176 m2,oranica/njiva 1 klase 184 m2 ( ukupna površina 360 m2),k.č.br.1680/5 zv. “Do puta”,nekategorisani put površine 116 m2 , k.č.br.1678/11 zv. “Gradilište”,oranica/ njiva 3 klase površine 69 m2 i k.č.br. 1687/4,zv. “Bašta”,oranica/ njiva 2 klase površine 28 m2,sve upisane u p.l.br. 464 K.O. Živinice Grad na ime Grada Živinice sa dijelom 1/1 ,a po zemljišnoknjižnom stanju upisa odgovaraju im parcele označene kao k.č.br. 1686/1,1680/5,1678/11 i 1687/4 K.O. Živinice Grad,sve upisane u el. z.k.ul. br. 3362,2213 i 10250 K.O Živinice Grad kao vlasništvo Grada Živinice sa dijelom 1/1,bez upisanog tereta,radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta-kolektivnog stanovanja. 

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Oslobođenje”, web stranici Grada Živinice i na Oglasnoj tabli Grada Živinice.

Javni oglas možete pogledati OVDJE 

 


Obavještavaju se prijavljena pravna lica po Javnom pozivu za prikupljanje pismenih zatvorenih ponuda za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika za period do 31.12.2020. godine, da će se javno otvaranje ponuda održati u četvrtak 29.10.2020. godine u 14:00 sati u sali za sastanke gradske uprave Živinice na adresi ulica Alije Izetbegovića br. 28 u Živinicama.

Obavještenje možete pogledati OVDJE 

 

1 2 3 6