Konkurs za izbor upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada radi dobijanja certifikata za period 2021.-2024. godine

Komisija za provođenje postupka izbora upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada Živinice za period 2021.-2024.

Komisija za provođenje postupka izbora upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada Živinice za period 2021.-2024. godine, na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja (Službeni glasnik Općine Živinice broj.9/17) i Rješenja o menovanju Komisije za provođenje postupka izbora upravitelja za period 2021.-2024 godine broj:01/2-04-89-2455/20 od 16.10.2020. godine raspisuje:

Konkurs za izbor upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada radi dobijanja certifikata za period 2021.-2024. godine.

Pismene prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave konkursa u javnim glasilima, u zatvorenim kovertama, poštom ili lično na pisarnici grada Živinice, na adresu: GRAD ŽIVINICE,75270 ŽIVINICE ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA BR. 28, sa naznakom: “Za Komisija za provođenje postupka izbora upravitelja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada Živinice za period 2021.-2024. godine- NE OTVARAJ”

Cijeli tekst konkursa možete pogledati OVDJE