Primjena CAF-modela u Općini Živinice

Općina Živinice uz mentorstvo Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine uvodi CAF- model za upravljanje kvalitetom

Općina Živinice uz mentorstvo Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine uvodi CAF- model za upravljanje kvalitetom u javnom sektoru. Caf prestavlja model evropskih smijernica za izvrsnost javnog upravljanja i organizacije javnog sektora. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, u prostorijama Općine Živinice, održao sastanak sa predstavnicima Agencije za državnu službu, te sa službenicima Općine Živinice koji su inicirali implementaciju navedenog programa. Dakla, sastanku su prisustvovali direktor Begić Refik i Samra Ljuca šef Odsjeka za obuku i usavršavanje Agencije za džavnu službu FBiH, kao i predstavnici Kantonalne agencije za državnu službu Admir Alispahić i Suada Durmić.

Općina Živinice je prva javna ustanova, poslije Agencije za državnu službu FBiH u kojoj se implementira CAF-model za efektivnije i efikasnije poslovanje.

Za cilj ima poboljšati praktično znanje, zaposlenika Općine Živinice, o principima upravljanja kvalitetom. Kroz ovaj program zaposlenici oragana uprave razvit će snagu i mjeru za poboljšanje pružanja usluga građanima, kao i unaprijediti i pojačati sveobuhvatnu kulturu upravljanja kvalitetom u Općini Živinice.

CAF-model je baziran na premisi da se izvanredni rezultati u organizacijskim performansama postižu kroz strategiju i planiranje baziranim na vodstvu, ljudima, partnerstvima, resursima i procesima. Ključni ljudi trebaju dati doprinos, dati podršku i stvoriti preduvjete za uspostavu nove radne kulture koja podstiče uvođenje promjena.

Implementacija Projekta CAF-modela u Općini Živinice trajat će 6 mjeseci. Faza implementacije ovog modela dovodi do novih poboljšanja u radu, odnosno pospješuje kvalitet upravljanja javnih organa.

Start CAF-programa, CAF-samoprocjena, Caf-Plan unapređenja su tri faze CAF procesa. Samoprocjena je od posebnog značaja za uključivanje i učešće zaposlenika sa posebnim i istaknutim profesionalnim sposobnostima i ekspertskim znanjem.

Radi se o posebni program koji se zasniva na obučavanju rukovodećih službenika, kao i namještenika Jedinice lokalne samouprave u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Obučiti državne službenike da budu kvalitetniji u svom radu, koji će rezultirati kvalitetnijom uslugom za građane, korisnike krajnjih usluga je ono što se namjerava postići. Dakle, provodi se s ciljem reforme javnog sektora, te podrazumijeva obuku za sve kategorije zaposlenika u organima javne uprave. Zaposlenici koji budu učestvovali u implementaciji ovog modela formirat će CAF Radnu grupu za primjenu CAF-a.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je istakao da lokalna zajednica može biti konkurentna, a da bi to bila mora se baviti konkurentnom politikom. Dodao je da se u strukturu Jedinica lokalne samouprave moraju uvoditi neki novi standardi kojima će se poboljšati sistematizacija i organizacija iste. Cilj je biti drugačiji sa najvišim profesionalnim standardima kao moderna državna služba, te našim načinom rada pomoći građanima Općine Živinice.