Konačna rang lista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang

Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavila je Konačnu rang listu nezaposlenih osoba VSS i SSS, III I IV stepena, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković će u ponedjeljak, 21.12.2020. godine, sa početkom u 11:00 sati, potpisati ugovore sa predstavnicima pravnih subjekata u kojima će nezaposlene osobe sa Konačne rang liste raditi stručno osposobljavanje.

Datum potpisivanja ugovora je 21.12.2020. godine, u 11 sati, u zgradi Gradske uprave Živinice (velika sala).

Napominjemo da su svi kandidati za stručno osposobljavanje sa Konačne rang liste obavezni pristvovati  potpisivanju navedenih ugovora.

Konačnu rang listu svi zainteresirani mogu pogledati na oglasnoj ploči i web stranici Grada Živinice na linku ispod :

Konačna rang lista za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa