Potpisani Ugovori o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovore sa korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovore sa korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice.

Naime, projekat subvencioniranja kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih po prvi put se realizuje u Gradu Živinice, a nakon što je na sastanku Savjeta mladih razmatran Pravilnik kojim su se utvrdila sredstva, uslovi, kriteriji, bodovanje i postupak podnošenja prijave.

S tim u vezi, potpisani su ugovori sa 31. korisnikom koji su ispunili uslove za subvencioniranje kamata kako bi riješili svoje stambeno pitanje.

Gradonačelnik Kamenjaković kontinuirano realizuje projekte koji se odnose na mlade ljude sa područja Grada Živinice kako bi ih u što većem broju integrisao u društvo, te na taj način smanjio migracije stanovništva, kako iz Grada Živinice tako i iz Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da je Budžet Grada Živinice po prvi put bio u suficitu od 1.200.000,00 KM za projekat subvencioniranja kamata stambenog zbrinjavanja mladih osoba u Gradu Živinice izdvojena su sredstva u vrijednosti od 60.000,00 KM.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića ovo je jako bitan projekat za mlade ljude sa čijom realizacijom će se nastaviti i u budućnosti, a isplata subvencija po potpisanim ugovorima realizovat će se do kraja ove godine.

“Grad Živinice po prvi put ima ovakav projekat i smatram ga jako dobrim, s obzirom na to da je nastao na sastancima Savjeta mladih gdje se i donijela odluka da se pomogne mladim ljudima u stambenom zbrinjavanju, tačnije na subvenciji kamata. Potpisali smo ugovore sa mladim ljudima i do kraja ove godine će biti isplaćena subvencija. Ovo je bitan projekat za mlade ljude i sa ovim trendom nastavit ćemo i u budućnosti. Smatram da je važno u ovom vremenu kada mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, da realizujemo projekte koji su kompatibilni rješenju i načinu kako bi ostali. Pored Start up projekta o kojem Grad Živinice neprekidno vrši edukaciju, ovo je jedan dio paketa koji treba da damo mladim ljudima. Smatram da ga trebamo unapređivati i tražiti još druge pakete i module za mlade ljude i da im damo motivaciju da ostanu kako u Gradu Živinice tako i u Bosni i Hercegovini.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.