Grad Živinice ove godine organizovao je tradicionalno petu manifestaciju „Dani dijaspore“ na kojoj su svi događaji održani u online formatu. S tim u vezi, prvi put je održan i online okrugli sto pod nazivom „Prirodni resursni potencijali i razvoj turizma dijaspore na području Grada Živinice.

Cilj događaja bio je okupljanje i povezivanje lokalne zajednice sa dijasporom kako bi se na što bolji način predstavio turizam i agroturizam Grada Živinice kao segmentirani turistički oblik.

Također, u okviru događaja potpisan je i Sporazum sa Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona za realizaciju projekta „Visit Živinice“ za koji je Grad Živinice dobio finansijska sredstva u iznosu od oko 35.000,00 KM.

Naime, tokom sesije prezentovane su tri Strategije za razvoj turizma u Gradu Živinice, te predstavljeni prirodni resursni potencijali koji će omogućiti pogodnije tlo za opstanak i ostanak naših građana, te podstaći na razvoj obrta u ruranim dijelovima Grada.

Riječ je o prezentacijama Selme Vejzagić, naučnice na FVA u Njemačkoj oblast šumarstva i Zastupnice Saveza lovačkih organizacija BiH, zatim Jasmine Ovčine, predstavnice italijanske organizacije CIPS u BiH, i Admira i Amre Andelić, mladih živiničana, koje su u prvi plan stavili lovni turizam, brendiranje domaćih životinjskih i biljnih vrsta, zatim unapređenje i promociju difuznih hotela, energetsku efikasnost, digitalizaciju turističkih paketa kroz uključivanje u Evropske tokove, te sportsko penjanje u Živinicama i izradu penjačkog zida u Gradu Živinice.

Svi ovi projekti doprinijet će usponu turizma i agroturizma u Gradu Živinice, te doprinijeti da naš Grad pronađe svoje mjesto na ljestvici pogodnih turističkih destinacija.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ukoliko budemo implementirali projekte o kojima govorimo napravit ćemo novi iskorak i možemo zaploviti u more turizma i postati prepoznatljivi u tome.

„Četvrti dan manifestacije Dani dijaspore u okviru kojeg smo imali odličnu online sesiju na kojoj smo uspjeli okupiti veći broj zainteresovanih ljudi kako iz dijaspore tako i ljudi iz Bosne i Hercegovine. Imali smo tri impozantna projekta koji se tiču razvoja lovstva na drugačiji način, zatim autohtona vrsta lipe specifična za područje Bosne i Hercegovine, ali i prijedlog našeg sugrađanina za izgradnju penjačkog zida. Taj projekat realizovat ćemo u narednoj godini gdje ćemo ući u regulacioni plan te na taj način privući novu vrstu turizma. Razgovarali smo o razvoju turizma i iskoristivosti resursa i potencijala koje imamo, a imali smo i kvalitetnu prezentaciju od CISP organizacije, s obzirom da smo prije 4 godine sa Vladom Italije potpisali sporazum o biodiverzitetu Grada Živinice. U okviru ovog događaja potpisali smo i Ugovor sa Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona od koje smo prvi put dobili konkretnija sredstva u iznosu 35.000,00 KM za projekat „Visit Živinice“, gdje ćemo uređivati ono što trebamo promovisati, a to je agrokutak, biciklističke i alpinističke staze sa vodičem koji bi promovisao Grad Živinice. Izvršili smo i promociju karte Grada Živinice sa popunjenim historijskim i kulturnim artefaktima, kao i mjestima sa brojevima telefona ljudi koji imaju za ponudu ono što je bitno u agroturizmu. Naredna faza nam je booking kako bi ljudi mogli prijaviti mjesta gdje će turisti prespavati a nakon toga možemo zaploviti morem turizma i ukoliko budemo išli ovim tempom bit ćemo prepoznatljivi po turizmu. Uradili smo oko 40% Strategije za razvoj turizma, a implementacijom ovih projekata napravit ćemo novi iskorak.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Čestitku u povodu Nove 2021. godine uputio je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“U ime svojih saradnika i u svoje lično ime svim građanima u Gradu Živinice, Bosni i Hercegovini, kao i našim građanima u dijaspori, upućujem najiskrenije čestitke u povodu nastupanja Nove 2021. godine.

Želim da vam Nova godina donese dobro zdravlje, sreću i uspjeh.“

     GRADONAČELNIK
Doc.dr.sc. Samir Kamenjaković


Obavještavamo sve organe državne službe u Tuzlanskom kantonu da je, shodno odredbama člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Grad Živinice objavio Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u gradskom organu uprave Živinice, broj: 01/2-04-89-3170/20 od 31.12.2020. godine, na Oglasnoj tabli Grada Živinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) danas, 31.12.2020. godine, te da isti ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Grada Živinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

OBAVJEŠTENJE 

INTERNI OGLAS

 


U okviru manifestacije “Dani dijaspore 2020.godine” u Gradu Živinice, jučer je održan i prvi B2B online forum pod nazivom “Dijaspora za razvoj”.

Cilj događaja bio je okupljanje i povezivanje predstavnika dijaspore sa predstavnicima lokalnih biznisa, kako bi se detaljnije razmotrili uloga, interes i potencijali BH dijaspore u razvoju poduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Održavanjem ovog događaja stvorila se mogućnost razmjene iskustava, prijedloga te novih ideja koje bi Gradu Živinice, ali i državi Bosni i Hercegovini otvorili održive poslovne ambijente i nova radna mjesta.

U okviru B2B online foruma razgovarano je projektu izgradnje naučno-tehnološkog parka, kao i realizaciji projekta Data centra koja će Gradu Živinice omogućiti elektronsku arhicu, te Grad Živinice podići na veći nivo u odnosu na druge gradove.

Također, donešeno je nekoliko zaključaka među kojima se izdvaja spona mladih ljudi sa poslovnim idejama i mentora iz dijaspore koji im u realizaciji održivih biznis ideja u Gradu Živinice mogu pomoći za sigurniju budućnost.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića kroz niz zaključaka koji bi se u narednom periodu realizovali stvorila bi se mogućnost otvaranja oko 2000 radnih mjesta što bi dovelo do povećanja Budžeta Grada Živinice, te slike sigurne budućnosti u našem Gradu.

“Ovogodišnje Dane dijaspore u Gradu Živinice imamo na jedan drugačiji način, gdje online verzijom želimo promovisati Grad Živinice i želimo približiti državu Bosnu i Hercegovinu našim sugrađanima koji su diljem Evrope i svijeta. Imali smo fantastične mlade start up.ere koji su svoje ideje prezentovali ljudima koji imaju razvijene biznise, i željeli smo da napravimo jednu dobru sinergiju između tih ljudi kroz mentorstvo i kroz određene saradnje. Čulo se izvanrednih ideja i prilika koje Grad Živinice ne smije propustiti, od informacionih tehnologija koje su standardne do kriptovaluta, do stvari gdje bi mogli iskoristiti kompletne resurse Grada Živinice. Mogu reći da po prvi put imamo određene konkretnije stvari. Mi smo na Danima dijaspore prethodnih godina imali susrete sa ljudima koji su rezultirali otvaranjem firmi na području Grada Živinice. Napravili smo nekih desetak zaključaka koji bi se realizovali zasigurno u narednim godinama, čime bi se otvorilo preko 2000 radnih mjesta, povećao Budžet Grada Živinice, a ono što je najvažnije Gradu Živinice dali bi jednu drugačiju sigurnost u budućnost. Zaista me raduje što su današnji učesnici bili u potpunosti spremni da određene projekte koje su razvili u svijetu i koji su uspješni u svijetu vrate u našu domovinu. Otvorili smo teme određenih avio linija koje su potrebne i koje bi doprinijele samom razvoju samih ideja i želim se zahvaliti ljudima i raduje me kada imamo ovako eminentne i uspješne ljude, a posebno mi je drago što imamo hrabre start upere koji su svoje ideje željeli promovisati i realizovati putem Grada Živinice i Gradske uprave i mini inkubatora. Mi ćemo nastaviti jer nam ovo daje novu energiju, jer na ovaj način punimo baterije jer smo svjesni da imamo mogućnost da iz zemalja svijeta i Evrope možemo pokupiti i vratiti pamet Bosne i Hercegovine koja je sigurno evaluirala u nešto još bolje i iskoristiti to na najbolji mogući način. Mi nastavljamo sa Danima dijaspore gdje ćemo govoriti o prirodnom potencijalu, o biodiverzitetu, govorit ćemo o agroturizmu kao jednom resursu i ovaj dan može se sigurno ocijeniti kao veoma uspješan dan u Danima dijaspore i konkretnim stvarima koje smo dogovorili.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


U okviru tradicionalno pete manifestacije “Dani dijaspore 2020. godine” održan je i prvi Živinice Meet Up događaj, čiji domaćini su bili gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, i-platforma iz Švicarske i Udruženje građana “Most”.

Cilj događaja bio je okupljanje i povezivanje predstavnika mnogobrojnih udruženja iz dijaspore, kao i građana porijeklom iz Živinica, a koji trenutno žive, rade i borave u dijaspori.

Održavanjem ovog događaja stvorila se mogućnost razmjene iskustava, inicijativa te sugestija većeg broja naših građana iz dijaspore koji nisu u mogućnosti fizički prisustvovati na manifestaciji Dani dijaspore, a žele uzeti aktivno učešće u stvaranju boljeg ambijenta za život u Gradu Živinice.

Jedna od inicijativa koja je predložena na prvom Živinice Meet Up jeste i održavanje manifestacije Dani dijaspore i u ljetnom periodu što bi u mnogome povećalo promociju turizma i potencijala Grada Živinice na veću stepenicu.

Predložena inicijativa održavanja manifestacije Dani dijaspore u ljetnom periodu realizovala bi se u mjesecu julu, a podrazumijevala bi gastro susret za sve zainteresovane koji žele predstaviti kulinarske proizvode autohtone regijama iz kojih dolaze.

Također, u okviru Meet Up.a razgovarano je i o sanitarnoj deponiji “Eko-Sep” koja je u procesu izgradnje na području Grada Živinice, odnosno o drugoj fazi izgradnje ove deponije koja se odnosi na naknadnu obradu otpada, te svim mogućnostima koje će se u narednom periodu moći realizovati kroz zajedničke projekte Grada Živinice i dijaspore.

Naime, ovogodišnja manifestacija donijela je i novi projekat u Gradu Živinice, a riječ je o Fondaciji iz Švicarske koja u prvi plan stavlja humanitarni rad sa karakterom razvojne komponente u smislu edukacije, te ulaganja u određene infrastrukturne projekte koji su samoodrživi.

Pored toga, cilj Fondacije svakako je usmjeren i u potencijalnom smislu pružanja podrške novim biznisima kako bi bili inovativni i uspješni u razvojnoj komponenti.

Kako ističe gradonačelnik Samir Kamenjaković potrebno je da duh Evrope donesemo u Grad Živinice, te da pokušamo napraviti model po kojem će ljudi iz dijaspore koji su u penziji vratiti se i ulagati u Bosnu i Hercegovinu kako bi se podstakla privreda na bolji razvoj.

Prema riječima predsjednika udruženja “Most” Harisa Halilović Grad Živinice prednjači u uspostavljanju veza sa građanima koji žive u iseljeništvu.

Senad Džihanović predsjednik udruženja Švicarske istakao je zadovoljstvo jer će Fondacija imati sjedište u Gradu Živinice što će omogućiti veliku pomoć demobilisanim borcima pri razvoju biznis ideja.

“Već petu godinu obilježavamo Dane dijaspore i uvijek se trudimo uvesti nešto novo. Ove godine je to online susret, tačnije prvi Meet Up u koji želimo uključiti više institucionalnih dijelova dijaspore. Iz tog razloga su sa nama predstavnici udruženja “Most”, i “I-platforme”. Također, imamo projekat Fondacije koja bi se bavila humanitarnim radom sa karakterom razvojne komponente u smislu edukacije i ulaganja u infrastrukturne projekte koji su održivi. Raduje me činjenica da ćemo sjedište Udruženja i fondacije dijaspore imati upravo u Gradu Živinice i to je jedan model kojim želimo doprinijeti. Smatram da ćemo u budućnosti imati dobre ideje obzirom da imamo ljude koji dolaze iz različitih dijelova Evrope, a to nam i treba. Potreban nam je duh Evrope koji trebamo donijetu u Živinice. Ono što je sigurno jeste da će pored kancelarije za dijasporu i Savjeta gradonačelnika koje imamo u Gradu, biti i Fondacija koja će pomoći građanima ne samo u humanitarnom nego i u potencijalnom smislu. Raduje me i što ćemo na osnovu toga imati dobru promociju turizma, a na manifestaciji Dani dijaspore želimo promovisati turističke potencijale i kapacitete. Na ovakav način postajemo urnek kakva treba biti svaka lokalna zajednica u državi Bosni i Hercegovini, te da se na osnovu toga pravi plan kako da se dijaspora u potpunosti ne odvoji od matice. Pokušavamo napraviti i jedan model gdje bi se ljudi iz dijaspore kada dođu u penziju vratili u Bosnu i Hercegovinu, te nastavili raditi i ulagati ovdje i na taj način podstakli privredu na bolji razvoj.”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

“Mislim da već cijeli svijet zna koliko je značajno pravljenje mostova između državljana države i državljana te države koji žive u dijaspori. Kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina mi smo relativno mali Grad da bi se odricali naših građana koji žive u iseljeništvu i raduje me što Grad Živinice prednjači u uspostavljanju veza sa građanima u iseljeništvu.”, rekao je predsjednik Udruženja “Most” Živinice Haris Halilović.

“Od samog početka mandata gradonačelnika Samira Kamenjakovića vidjeli smo priliku da bu preko njega i Grada Živinice mogli uraditi nešto i za naš kraj a i za državu Bosnu i Hercegovinu. Duži niz godina radimo projekte,a s obzirom da je i gradonačelnik sam takav olakšana nam je komunikacija sa Gradom što olakšava i pomoć ljudima koji žele investirati.”, rekao je predsjednik udruženja Švicarske Senad Džihanović.


U Gradu Živinice kontinuirano se realizuju infrastrukturni projekti, u okviru kojih su i pripremni radovi na izgradnji nove prilazne soabraćajnice sa izlazom na magistralni put M-18.

Realizacijom pripremnih radova bit će riješena vodovodna i kanalizaciona mreža, odvodnjavanje površinski voda i ivičnjaci, odnosno biće završeni svi pripremni radovi prilazne saobraćanice sa izlazom do samog asfaltiranja, a kako bi se iduće godine mogli izvršiti finalni radovi u koje spada i asfaltiranje.

Realizacijom ovog projekta olakšat će ulaz i izlaz prema magistralnom putu, što ima za cilj da smanji saobraćajne gužve u gradskoj zoni Grada Živinice.

Priključnica na magistralni put iz ulice Osloboðenja i ulice 25. novembar u Živinicama radi se po projektu i dozvoli JP Ceste Federacije BiH.

Finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 50.000,00 KM, a novčana sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač radova je živinička firma “HOLEX”.

Gradonačelnik Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekta, jer će građani, pored skoro izgrađena dva izlaza kod Srednjoškolskog centra i Gradske dvorane, dobiti još ulaz i izlaz prema magistralnom putu kako bi olakšali saobraćajnu komunikaciju u gradskoj zoni Grada Živinice.

“Ovdje nije postojala kanalizaciona i vodovodna mreža niti je postojala mogućnost da se napravi izlaz na ovom putu. Iz tih razloga moramo napraviti pripremne radove kako bi sledeće godine izvrsili finalne radove sa asfaltiranjem. Ovdje će se napraviti svi pripremni radovi i bit će pripremljena priključnica na magistralni put po dozvoli i projektu koji je dat od Federalne direkcije cesta. Drago mi je da će građani moći da koriste zvanično ulaz i izlaz prema magistralnom putu kako bi olakšali komunikaciju kroz samu gradsku zonu Grada.”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

 


Svečanim programom koji je održan sinoć u prostorijama JU Bosanski kulturni centar Živinice zvanično je otvorena tradicionalno peta manifestacija “Dani dijaspore 2020.” u Gradu Živinice.

Manifestacija je otvorena izložbom umjetničkih slika učenica MSŠ Živinice Amre Aljić i Azre Imamović, nakon čega je održan Božićni koncert organizovan zajedničkom saradnjom Grada Živinice i HKD “Napredak”.

Prvi dan ovogodišnje manifestacije prošao je u duhu humanizma s obzirom na to da će autorke umjetničkih radova sav prihod od prodajke slika pokloniti djeci u Centru “Vrati mi osmijeh”. Izložba je postavljena u BKC-u Živinice.

Cilj ovogodišnje manifestacije jeste da se uspostavi što bolja komunikacija i saradnja sa građanima koji žive ili rade u iseljeništvu, a zbog pandemijskih okolnosti manifestacija Dani dijaspore ove godine se održava u drugačijem formatu u odnosu na prethodne godine.

S tim u vezi, tradicionalno već peta manifestacija ove godine organizovana je na način da svi događaji budu u online formatu što otvara mogućnost da mnogobrojni građani prate događaje, te da direktno učestvuju u istim putem live streaming tehnologije i zoom platforme.

Također, kao jedan od važnijih događaja ovogodišnje manifestacije Dani dijaspore večeras će biti održan i online susret sa dijasporom – Prvi Živinice Meet Up čiji cilj je okupiti predstavnike mnogobrojnih udruženja iz dijaspore, te građane porijeklom iz Živinica koji trenutno žive, rade i borave u dijaspori.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića otvaranje manifestacije Dani dijaspore počelo sa ljubavlju i umjetnošću, te da se iz Grada Živinice šalje lijepa poruka koja govori da smo svi jedno.

Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Haris Halilović istakao je zadovoljstvo zbog uspješno otvorene tradicionalno pete manifestacije Dani dijaspore, a naročito jer su otvoreni izložbom, umjetnošću i humanizmom.

„Evo već peti put zaredom otvaramo Dane dijaspore u Gradu Živinice s tim da je ove godine drugačije s obzirom na higijensko-epidemiološke mjere. Željeli smo sa ljubavlju i umjetnošću otvoriti Dane dijaspore, tako da su i otvoreni lijepom izložbom dvije naše sugrađanke koje su uradile prelijepa djela koja će sav prihod od njihove prodaje pokloniti u humanitarne svrhe. Također, imali smo i prelijep Božićni koncert koji je poslao lijepu poruku iz Grada Živinice našim sugrađanima i sugrađankama u dijaspori, a to je da smo svi jedno i da želimo na jedinstven način sa ljubavlju i umjetnošću otvoriti Dane dijaspore.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Izuzetno sam sretan što smo uspjeli pored pandemije večeras po peti put otvoriti Dane dijaspore u Gradu Živinice, a još sam sretniji jer smo ih počeli izložbom, umjetnošću i humanizmom jer će djevojke koje su priredile večerašnju izložbu sva sredstva od prodaje pokloniti Centru „Vrati mi osmjeh“ u Živinicama. Zahvaljujem se svim organizatorima na čelu sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem i njegovom timu i svima koji su doprinijeli da do Nove godine imamo Dane dijaspore kao most sa našim ljudima ma gdje god oni bili. Također čestitam i svima onima koji ovih dana slave Božić i svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine želimsve najbolje u Novoj godini.“, rekao je predsjednik Udruženja “Most” Haris Halilović.

 


Na području Mjesne zajednice Dubrave Gornje asfaltirane su tri nove dionice koje će omogućiti kvalitetniji i bezbjedniji način življenja građanima na ovom području.

Riječ je o dionicama „Put Kadrići prema Bajrićima“ dužine 120 metara i širine 3 metra ; „Kadrići- Bajrići“ dužine 80 metara i širine 3 metra ; i „Nastavak asfaltiranja puta Novo naselje – Njive prema Kamponirima“ dužine 120 metara i širine 3 metra.

Ukupna finansijska vrijednost asfaltiranja iznosi oko 40.000,00 KM, a navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač radova je živinička firma „SE- SARAJKA“d.o.o.

Na području Grada Živinice uspješno se implementira mnoštvo infrastrukturnih projekata među kojima se izdvajaju projekti putne infrastrukture značajni za sigurnije kretanje vozila i pješaka. 

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića ovo je značajan projekat za mještane ove Mjesne zajednice, te da ovakav način realizacije projekata predstavlja najljepši primjer timskog rada, a s obzirom na to da je Grad Živinice po prvi put u suficitu sa stabilnim Budžetom Grada Živinice, bit će realizovani svi projekti koji su planirani u Budžetu.


U Gradu Živinice kontinuirano se realizuju infrastrukturni projekti, u okviru kojih je i izgradnja novog mosta pored željezničke stanice za prelazak pješaka u gradsku zonu.

S obzirom na to da je most potpuno devastiran u posljednim poplavama, gradonačelnik Samir Kamenjaković je insistirao da se što brže krene u realizaciju ovog projekta jer je navedeni most pored željezničke stanice jako bitan građanima na ovom dijelu Grada.

Izgradnja mosta je u odmakloj fazi, radovi teku po planiranom protokolu i završetak radova se očekuje u roku.

Novi most će biti 2,5 m širine i u potpunosti će riješiti dugogodišnji problem stanovništva u ovom dijelu Grada.

Finansijska vrijednost navedenog projekta iznosi 186.000,00 KM, a novčana sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo prilikom obilaska radova, te naveo da će se realizacijom projekta izgradnje novog mosta riješiti problem komunikacije i sigurnosti pješaka u ovom dijelu Grada Živinice.

“Obišli smo radove jednog veoma značajnog projekta. S obzirom na to da su poplave koje su bile između ljeta i jeseni odnijele jedan most koji je zaista posebno važan za ovaj dio Grada Živinice odmah smo krenuli da riješimo ovaj problem izgradnjom novog kvalitetnijeg mosta. Drago mi je da je oko 60% radova onih osnovnih već urađeno. Izvođač radova koji radi na projektu je kazao da bi radovi trebali biti u roku završeni. Drago mi je da ćemo uspjeti uraditi projekat koji je planiran da se uradi na jedan drugačiji način od onog mosta koji je bio. Most će biti širi, dakle 2,5 metra će biti prolaz i to je posebno bitno zbog kretanja pješaka. Mi ćemo u budućnosti sa Željeznicama Federacije BiH razgovarati da pokušamo napraviti vijadukt koji bi bio zasigurno puno važniji i napravio bolju komunikaciju ovog područja. Sa željeznicama to ide jako sporo, međutim očekujem da ćemo u nekom narednom periodu uspjeti dobiti saglasnost kako bi krenula realizcaija ovog jako važnog projekta izgradnje vijadukta. Ukoliko budemo uradili regulacioni plan Konjuha, mi planiramo da se radi most koji bi zasigurno dao jedno konačno rješenje za ovo područje, a s obzirom da na ovom dijelu Grada Živinice imamo jako puno javne društvene površine koje je u vlasništvu Grada i koju trebamo pretvoriti u funkcionalni dio našeg Grada. Također projekat koji smo dali na Kolegiju gradonačelnika jeste da se uradi projekat uređenja Oskove, koji bi zasigurno riješio određene probleme za uređenje ovog prostora i omogućio bolju komunikaciju u ovom dijelu. Dakle cilj nam je da imamo Grad na rijeci koji će biti jedna funkcionalna cjelina koja bi zasigurno dala bolji karakter življenja naših sugrađana”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.