JAVNI POZIV prema NVO sektoru za dodjelu Grantova za aktivnosti prema iseljeništvu/dijaspori

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavilo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata  nevladinih organizacija i udruženja za njihove aktivnosti prema iseljeništvu. Grant sredstva su namijenjena jačanju kulturne, obrazovne, privredne i sportske saradnje sa iseljeništvom, očuvanju identiteta, kulture  i maternjeg jezika (B/H/S), uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti. Maksimalan iznos sredstava po projektnom prijedlogu iznosi do 5.000,00 KM. Javni poziv objavljen je 20.11.2020. na službenim stranicama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a rok za predaju projektnih prijedloga je  do 4.12.2020. godine. Za sve moguće nejasnoće ili dodatna pojašnjenja svi zainteresovani subjekti mogu

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavilo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata 
nevladinih organizacija i udruženja za njihove aktivnosti prema iseljeništvu.

Grant sredstva su namijenjena jačanju kulturne, obrazovne, privredne i sportske saradnje sa iseljeništvom, očuvanju identiteta, kulture 
i maternjeg jezika (B/H/S), uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti.

Maksimalan iznos sredstava po projektnom prijedlogu iznosi do 5.000,00 KM.

Javni poziv objavljen je 20.11.2020. na službenim stranicama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a rok za predaju projektnih prijedloga je
 do 4.12.2020. godine.

Za sve moguće nejasnoće ili dodatna pojašnjenja svi zainteresovani subjekti mogu se obratiti u Kancelariju za dijasporu Grada Živinice, ili pozivom na broj telefona – 035/743-362.

Kompletan tekst Javnog poziva i svi projektni obrasci nalaze se na linkovima ispod.

Tekst Javnog poziva- Aneks I
Aneks II
Aneks III
Aneks IV
Aneks VI
Aneks VII
Aneks VIII