Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za izradu tabli sa brojevima ulica i nazivima ulica i naselja na području Grada Živinice

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za izradu tabli sa brojevima ulica i nazivima ulica i naselja na području

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za izradu tabli sa brojevima ulica i nazivima ulica i naselja na području Grada Živinice