Javni poziv pravnim subjektima za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja

Općinski načelnik Samir Kamenjaković objavio je Javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju

Općinski načelnik Samir Kamenjaković objavio je Javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

S tim u vezi, pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora prvenstveno sa područja Općine Živinice, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem i učešće u programu osposobljavanja za rad u struci – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba visoke stručne spreme i srednje stručne spreme – III i IV stepena.

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa po vrstama zanimanja i broju osoba, pravni subjekti mogu dostaviti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Živinice, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i OVDJE.

Javni poziv objavljen je danas (22.04.2019.) i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Tekst Javnog poziva sa detaljnim informacijama dostupan je OVDJE.