Obavještenje za pčelare sa područja Općine Živinice

Služba za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor obavještava sve pčelare sa područja Općine Živinice, da su shodno

Služba za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor obavještava sve pčelare sa područja Općine Živinice, da su shodno odredbama Pravilniku o pčelarstvu, nezavisno od broja košnica koje posjeduju, obavezni upisati se u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH.

Uslov za upis u Registar je prethodna registracija gazdinstva i ažuriranje podataka u Registru do 31.03.2019. godine.

Prijava za upis u Registar pčelara i pčelinjaka podnosi se Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor na propisanom obrascu, PRILOG II.

Prijava broja pčelinjih zajednica vrši se u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor najkasnije do 15.05. tekuće godine na propisanom obrascu, PRILOG III.

Obrasce prijave za upis u Registar pčelara i pčelinjaka i Upute za GPS koordinate možete preuzeti u šalter sali i OVDJE.

Upute za određivanje KOORDINATA.