Sporazum o saradnji koji ima za cilj unapređenje kulturne saradnje između gradova potpisao je direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Živinice, Elmir Krivalić, zajedno sa još 10 potpisnica, institucija kulture iz BiH, Hrvatske i Srbije.
Punu podršku ovom projektu dao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Načelnik Kamenjaković je ovom prilikom sa načelnikom Općine Centar Sarajevo, i svim ostalim učesnicima ovog projekta razmijenio iskustva i dogovorio zajedničku saradnju u oblasti kulture u narednom periodu.

Sporazum o regionalnoj saradnji potpisuje se u cilju unapređenja i razvoja kulturne saradnje sa gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a posebno na polju muzičkih, likovnih i scenskih umjetnosti.

Ovakav vid saradnje će omogućiti razmjenu produkcija tokom godine, učestvovanje na manifestacijama i festivalima koje budu organizovale ustanove, posjete učenika i studenata manifestacijama i izletima, podnošenje zajedničkih projekata prema domaćim i međunarodnim institucijama i fondovima, organizaciju zajedničkih kulturno – umjetničkih manifestacija, te učestvovanje na seminarima i skupovima iz oblasti kulture.

Sporazum o saradnji potpisan je u prostorijama Općine Centar Sarajevo, a na inicijativu Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“.

Vršilac dužnosti direktora Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“ Armin Omerović kazao je da je ovo početak jedne velike priče, jer bez međusobne saradnje nema dobrih rezultata.

Sporazum su pored naše institucije kulture BKC Živinice potpisale i sljedeće institucije: JU „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“, JU Kulturni centar Bihać, JU „Centar za kulturu Općine Travnik“, JU Centar za kulturu Mostar, JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, JU Kulturno sportski centar Bugojno, Ustanovom Narodni Univerzitet Konjic, JU Centar za kulturu Goražde, Udruga „Porporela“ iz Dubrovnika i Kulturni centar Šabac.


Održan je još jedan u nizu redovnih radno-konsultativnih sastanaka između načelnika Općine Živinice Samira Kamenjakovića i uprave živiničkih poslodavaca.

Cilj sastanka je da se u direktnoj komunikaciji učesnika razmijene stavovi i mišljenja, te postigne dogovor o budućem zajedničkom djelovanju, u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta na području Općine Živinice.

Na sastanaku je najviše razgovarano o pronalaženju rješenja za otklanjanje prepreka sa kojima se naši poslodavci susreću, gdje je istaknuta puna podrška načelnika Samira Kamenjakovića našim živiničkim poslodavcima.

Načelnik Kamenjaković je ovom prilikom ponovo rekao da je privatni sektor srce razvoja svake lokalne zajednice i da Općina Živinice aktivno radi na privlačenju kako stranih tako i domaćih investicija.

Na sastanku je također razgovarano o uređenju poslovnih zona kojima se podstiče razvoj poduzetništva na lokalnom nivou i nude određeni benefiti za poslodavce.

Načelnik je izazio spremnost za nastavak dobre komunikacije i saradnje sa privrednicima, te je zaključeno da samo zajedničkim zalaganjima i razumijevanjem svoj odnos mogu podići na viši nivo i stvoriti bolji ambijent za poslovanje na području naše općine, a time i smanjiti broj nezaposlenih osoba.


Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona organizovalo je akciju potpisivanja donorskih kartica u Živinicama pod nazivom “BUDI HEROJ, BUDI DONOR”.

Cilj akcije da se građani upoznaju sa uslovima doniranja organa u slučaju moždane smrti i da se ukaže na značaj spašavanja ljudskih života na ovaj način.

Ovom prilikom mnogi živiničani su potpisali donorske kartice, a među njima je i načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, koji je ovom prilikom istako važnost doniranja organa kao i značaj ove akcije.

Iz udruženja su istakli da su zadovoljni odazivom i da su ljudi zaista spremni da pokažu svoju humanu notu koju svaki čovjek u sebi nosi.

“Ovo je više nego humana akcija. Pomaže ljudima ne samo u dužini života, nego i u kvaliteti tog života. Iz tog razloga odlučio sam da potpisšem donorsku karticu, da budem donator organa. Smatram da ljudi u toku životu mogu pomagati ljudima, a da naši organi mogu živjeti i poslije naše smrti, i time pomoći nekim ljudima u kvalitetu njihovog života. Ovom prilikom pozivam sve javne ličnosti, u svim segmentima društva, da potpišu donorsku karticu i budu primjer ostalima kako trebamo pomagati ljudima. Želim čestiti ljudima koji se bave ovim poslom i humanitarnim mrežama koje žele pomoći ljudima, da olakšaju i poboljšaju kvalitet njihovog života. Građani Općine Živinice su prepoznatljivi po humanosti i ovoliki broj pootpisanih donorskih kartica me ne iznenađuje, to je pohvalno. Znam da će naši sugrađani uvijek podržati ove i ovakve slične akcije i u budućnosti.”, istakao je načelnika Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Kao neke od osnovnih razloga zašto se pacijenti rijetko transplantiraju u BiH, iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata TK navode nedostatak organa i to što ljekari propuštaju prilike da ustanove moždanu smrt u odjeljenjima intenzivne njege.

Da bi osigurali više organa i potencijalnih donora ovo Udruženje redovno organizuje akcije potpisivanja donorskih kartica.

„U Živinicama mi imamo 60 pacijenata na hemodijalizi. Inače pokrivamo tri općine: Kladanj, Banoviće i Živinice. Od tih 60 pacijenata polovina željno očekuje transplantaciju da bi se barem malo riješili hemodijalize koja je dugotrajan i težak terapijski proces“, rekla je Mersiha Čerkezović, specijalista interne medicine JZU Dom zdravlja Živinice.

“Na ovaj način mi želimo da animiramo stanovništvo, da podižemo svijest ljudi o značaju doniranja organa. Mnogo je ljudi na listama koji čekaju transplataciju, koji čekaju organ. Tako je moj donor spasio meni život. Zahvaljujući donoru ja sam danas živa. Zahvaljujem se svim donorima, to su zaista istinski hrabri ljudi koji se odlučuju da doniraju organe svojih najbližih, iako te ljude kojima organi trebaju biti donirani uopšte ne poznaju, ali žele da učine neko humano djelo. Dobila sam novu jetru i živim sa novom jetrom sasvim normalan i uredan život.”, kazala je Eldina Softić član Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata TK.

Što se tiče Zakona o transplantaciji FBiH koji je donesen prije godinu, iz Udruženja ističu da je provedba slaba, da nisu dobili podršku države, ni Federalnog ministarstva zdravstva koje je nakon usvajanja zakona trebalo napraviti Strategiju o transplantaciji u BiH, kao zasebnoj grani medicine kojoj treba posvetiti izuzetnu pažnju, istaknuto je ovom prilikom.

„Moramo više aktivirati građanstvo da se potpisuju za donorske kartice, kako bi u slučaju moždane smrti lakše dolazili do organa i da se narod može lakše izliječiti, onda bi bile brže i transplantacije“, istakao je predsjednik Udruženja dijaliziranih u transplantiranih pacijenata TK Rasim Halilčević.

Udruženje dijaliziranih u transplantiranih pacijenata TK redovno organizuje ovakve akcije potpisivanja donorskih kartica na cijelom području Tuzlanskog kantona.


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković i predstavnici Regionalnog Merhameta Tuzla, Osnovnog Merhameta Živinice, Crvenog križa i Centra za socijalni rad Živinice potpisali su protokol o međusobnoj saradnji koji podrazumijeva podjelu suhih obroka za građane Općine Živinice koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Projekat je počeo sa sa realizacijom početkom ove sedmice, a na spisku se za sada nalaze 62. porodice.

Živinice su prva općina na području Tuzlanskog kantona u kojoj se realizuje ovakav projekat.

Protokol predstavlja osnov za zajedničko djelovanje strana potpisnica, za usaglašeni zajednički projekat, program i aktivnosti u cilju kontinuiranog obezbjeđenja suhog obroka za pojedince i porodice u Općini Živinice, koji su u stanju utvrđene socijalne potrebe. Cilj je da na području naše općine ne bude osoba koji nemaju obrok, ali da da se djeluje preventivno kroz zapošljavanje radno sposobnih osoba iz tih porodica.

Uz pomoć predstavnika mjesnih zajednica, Merhameta, Centra za socijalni rad, Crvenog križa i Medžlisa IZ koji su prijavili osobe kojima je pomoć potrebna, ovim projektom se pokušava doći do svih građana kojima je pomoć zaista potrebna.

Za realizaciju navedenog projekta obezbjeđena su sredstava na godišnjem nivou u Budžetu Općine Živinice koja će se iskoristiti za sufinasiranje troškova u nabavci suhog obroka i isporuke hrane najmanje dva puta sedmično.

Koordinacija sa Savjetom mjesnih zajednica Općine Živinice koji imaju ulogu u detekciji lica i porodica za ukazanu socijalnu potrebu – obezbjeđivanja suhog obroka, i na način da će biti izvjestioci o socijalnom stanju svojih sugrađana, naročito o potencijalnim korisnicima ovog programa.

Regionalni Merhamet Tuzla će, u saradnji sa Merhametom Živinice, osiguravati, dopremati i podijeliti količine suhog obroka i to najmanje dva puta sedmično upakovane za podjelu i potrebe građane Općine Živinice, po prethodno usaglašenom spisku, na način da će isti obroci biti upotrebljivi najviše 7 dana od dana podjele.

JU „Centar za socijalni rad“ Živinice će vršiti kontinuiranu provjeru detektovanih, evidentiranih pojedinaca i porodica s razlogom izbjegavanja postojećih pojava „duplih“ korisnika i drugih zloupotreba u cilju svrsishodnosti zadanog cilja i ovog Protokola.

Crveni križ Općine Živinice tekođer će staviti sva svoja raspoloživa materijalno-tehnička sredstva i ljudske resurse (volontere) za realizaciju ovog projekta u dijelu sačinjavanja liste korisnika, odnosno baze podataka koja je usaglašena sa svim potpisnicima protokola.

Kroz ovoj projekat svi učesnici potpisanog Protokola će preduzimati mjere u cilju uspostave saradnje sa ostalim organizacijama i institucijama u zemljama gdje ima interesa za pomoć ovom projektu.

Prema riječimo načelnika Samira Kamnejakovića dužni smo da pomognemo našem stanovništvu i da u potpunosti pokušamo ili otpočnemo socijalnu inkluziju za koju je država Bosna i Hercegovina potpisala memorandum, a socijalna inkluzija je ustvari vraćanje ljudi iz siromaštva i uključivanje u normalne tokove života. Dakle, ovdje je cilj da se rješavaju posljedice, da se ljudi vraćaju iz siromaštva i da ljude uključujemo u tokove savremenog društva.

“Živinice su prva općina na području Tuzlanskog kantona u kojoj je uspostavljena saradnja sa svim mjesnim zajednicama u Općini i ta saradnja ima za posljedicu jedinstven spisak osoba kojima je najpotrebnije pomoći. Mi već šest mjeseci pripremamo ovaj projekat, pilot projekat koji je ovim potpisivanjem krenuo u relaizaciju. Od 1. oktobra krećemo sa podjelom suhih obroka na području kompletne Općine Živinice. Na početku ćemo dva puta sedmično voziti suhe obroke u mjesne zajednice, gdje ćemo sa koordinatorima u tim mjesnim zajendicama dogovoriti mjesto i vrijeme kada ćemo doći da podijelimo tu hranu.”, kazala je direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Mensura Husanović.

“Ja sam od početka mandata pokušavao pronaći način kako da pomognemo našim najugroženijim sugrađanima. Ovdje se radi o ljudima koji nisu radno sposebni i ljudi koji nemaju nikakva primanja, niti od Socijalnog, niti penzije. Dakle, radi se o ljudima koje su predložili predstavnici mjesnih zajednica. Ja sam pokušao institucionalno da u ovu priču uđu Merhamet, Crveni križ, Centar za socijalni rad i naše mjesne zajednice. Napravili smo sinergiju, spisak ljudi od 62. porodice koje za sada imamo na spisuku i koje ćemo obilaziti i donositi obroke. Cilj nam je da u Općini Živinice nemamo ljudi koji su u stanju teške socijalne pomoći, ljudi koji nemaju ni za obroka. Projekat počinjemo od 1.10., a realizirat ćemo ga i narednih godina. On će biti ustaljena praksa, ali ne želimo da se samo bavimo rješavanjem posljedica, mi želimo i preventivno da djelujemo. Želimo da iz tih porodica koje su u stanju socijalne pomoći, ukoliko postoje radno sposobni ljudi, napravimo komunikaciju i konekciju sa našim poslodavcima da se ti ljudi upošljavaju, A kako budemo upošljavali nekoga iz tih porodica i ti ljudi budu imali priliku zarađivati za svoj život, onda ćemo broj osoba na ovom spisku smanjivati. Ovaj projekat je zamišljen da pomogne gladnim ljudima, a da preventivno djelujemo na ovakav način, preko svih ovih institucija, da zapošljavamo ljude i smanjujemo siromaštvo. Djelujemo i preventivno ali nažalost rješavamo i posljedice. Ovaj projekat je pripreman više od godinu dana, trebalo je sve uvezati, napraviti bazu podataka, obezbjediti informacije o ljudima i korisnicima i kada smo sve to institucionalno završili, sada počinjemo sa podjelom obroka.”, rekao je Općinski načelnik Samir Kamenjaković.


Interni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u općinskom organu uprave Živinice na neodređeno vrijeme

Interni oglas namjestenici_vatrogasci 2018

U prostorijama Mjesne zajednice Dubrave Gornje načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković i direktor Direkcije cesta Tuzalnskog kantona Agan Delibajrić održali su sastanak sa građanima koji gravitiraju na dijelu regionalnog puta u Dubravama gdje će se raditi treća kolovozna traka i pješačka staza.

Naime, proteklih dana na regionalnom putu u Dubravama, koji spaja Živinice, Tuzlu i Kalesiju, Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona pristupila je implementaciji projekta izgradnje treće kolovozne trake i pješačke staze.

Dužina treće trake u Dubravama će biti oko tri kilometra, a vrijednost njene izgradnje je oko tri miliona konvertibilnih maraka.

Prilikom pregovora kada je u pitanju bila izgradnja treće trake na saobraćajnici koja prolazi kroz Dubrave, načelnik Samir Kamenjaković je insistirao da se pored treće kolovozne trake na pomenutoj dionici napravi i pješačka staza koja će omogućiti veću sigurnost za učesnike saobraćaja, a posebno za djecu koja svakodnevno idu tom dionicom u školu.

Nakon pregovora sa direktorom Direkcije regionalnih cesta TK-a, načelnik Samir Kamenjaković preuzeo je sve potrebne radnje za realizaciju ovog projekta i sve je završeno po hitnom postupku. Nakon toga Direkcija je krenula sa radovima gdje je naišla na problem sa nekoliko građana koji gravitiraju na području gdje će se raditi treća traka i ne žele da izmjeste svoju ogradu.

Važno je napomenuti da je Direkcija regionalnih cesta TK-a u saradnji sa imovinsko pravnom službom Općine Živinice izvršila provjeru stanja imovinsko pravnih odnosa na ovom području gdje je ustanovljeno da se radi o uzurpaciji zemljišta od strane pojedinih građana, te da nema imovinsko-pravnih problema, tako da ne treba raditi eksproprijaciju zemljišta.

S tim u vezi mole se svi građani da budu kooperativni kada je u pitanju izmještanje ograde, jer će Direkcija regionalnih cesta izvršiti sve svoje obaveze prema građanima, ali da će se također u slučaju da dođe do sporova koji bi zaustavili tok gradnje automatski povući iz projekta izgradnje pješačke staze.

Realizacija ovog projekta je od velike važnosti za Općinu Živinice, Tuzlanski kanton i BiH, a najvažnija je za građane Dubrava.

“Projekat je već počeo. Onog momenta kada smo ušli da radimo susreli smo se sa određenim problemima sa građanima koji gravitiraju na ovom području ceste. Projekat pokazuje da nemamo nigdje eksproprijaciju nego uzurpaciju zemljišta od građana koji su uzurpirali putni pojas od vlasništva Direkcije cesta, odnosno društvenu imovinu. Mi smo danas napravili sastanak da na jedan mirniji način riješimo ovaj problem, da ne bih zaustavljali radove i hodali po sudu sa građanima. Vidim da ovdje ima dobre volje i to smo danas i postigli, evo potpisat ćemo izjave oko rješavanja ovog problema i onoga momenta kada mi to riješimo, mašine su već na trerenu spremne da počnu raditi treću traku. Mislim da smo mi to riješili i da krećemo da radimo.”, istakao je direktor Agan Delibajrić.

“Ovo je jedan od najvažnijih projekata kada su u pitanju Dubrave, uz vodosnabdijevanje, rješavanje pješačke staze za građane Gornjih i Donjih Dubrava, a naročito za djecu koja idu u školu, je izuzetno važno. Mi smo finansirali projektnu dokumentaciju za pješačku stazu kako bi Direkcija cesta mogla to uraditi zajedno sa izgradnjom treće trake. Nakon toga smo morali riješiti imovinsko pravne probleme. Oni su osnovni preduslov za nastavljanje ovog projekta i danas smo imali sastanak sa ljudima koji gravitiraju u ovom dijelu područja gdje će se raditi treća traka. Direktor direkcije cesta je insistirao da potpisu izjave za izmještanje ograda, jer po projektu koji je napravljen ustanovljeno je da se samo radi o uzurpaciji zemljišta, te da nema nikakvih imovinsko pravnih problema. Ovaj projekat ima izrazito veliku važnost, ne samo za Dubrave nego za cijele Živinice. Mi ovu saobraćajnicu trebamo napraviti savremenom onako kako i zaslužuje, a ono što posbeno želim istaći to je akcenat bezbjednosti naših građana, naročito naše djece i u tom dijelu ćemo istrajati.”, istakao je načelnik Samir Kamenjaković.


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković priredio je prijem za vojnika Harisa Ćilimkovića iz Živinica, koji će sljedeće sedmice krenuti na Vojnu akademiju u Njemačkoj. 


U mjesnoj zajednici Rudar danas je obilježena godišnjica pogibije pet nedužnih civila rata koji su poginuli od agresorske granate dana 23.09.1994. godine.

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, sa saradnicima i porodicama poginulih, položio je cvijeće i odao počast na spomen obilježju za pet naših sugrađana koji su poginuli na ovom mjestu prije 24 godine.

Od gelera granate ispaljene sa agresorskih položaja 23. septembra 1994. godine u Mjesnoj zajednici Rudar poginuli su: Elena Imamović (9), Edin Ibrahimović (17), Senada Muminović (18), Ejub Mahmutbegović (27) i Muharem Mahmutbegović (55).

Načelnik Kamenjaković je ovom prilikom istakao kako za ovaj zločin još niko nije odgovarao niti je procesuiran i da će se u narednoj godini pokrenuti ovaj postupak, te da ovaj dan pogibije naših sugrađana treba uvrstiti u značajne datume Općine Živinice koji se obilježavaju.

“Ovo su naši najteži događaji koji su se desili u ratu i koje ne smijemo nikad zaboravit. Na današnji dan je stradalo pet života, pet civila, ničim izazvani. Općina Živinice, osim materijalnog uređenja ovog spomenika, u budućnosti mora pokrenuti proces protiv ljjudi koji su ovo napravili. Ja sam se zaista informisao da li se vodi proces protiv ljudi koji su napravili jedno ovako gnusno nedjelo i mi ćemo u ovoj narednoj godini planirati sredstva u Budžetu Općine Živinice da pokrenemo proces protiv neljudi koji su ovo napravili našim civilima. Oduzeli su i prekinuli mlade živote. Obećavam da ćemo pokrenuti taj proces i da ćemo naći ko je krivac koji je napravio okidač da se ovako nešto desi u Živinicama. Ove poruke iz prošlosti nam trebaju govoriti da trebamo biti bolji ljudi i da nam se ovakve stvari nikad više ne dese, ne samo nama, već nigdje u svijetu. Napraviti takav primjer, takav ambijent, složiti sve snage da napravimo situaciju da naša djeca, naši unuci nikad ne dožive ovako nešto. Ako uzmemo našu historiju svi naši djedovi, naši očevi i mi smo ratovali, samo još naša djeca nisu. Iz tog razloga moramo pokrenuti sve snage u nama, razbiti sve barijere, oprostiti jedni drugima, ali ne smijemo nikad zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti kako bi napravili pravi pravac kretanja i države BiH i naše lokalne zajednice. Što se tiče naše loklane uprave ja ovo doživljavam kao veoma značajan datum za BiH, ne samo za našu lokalnu zajedndicu i mislim da ga trebamo uvrstiti u obilježavanje značajnih datuma. Obzirom da se radi o civilnim žrtvama rata, mi imamo uglavnom dobro razrađene sisteme i metodologije kada su u pitanju održavanja datuma značajnih u ratnom zbivanju u vojnim formacijama, ali mi trebamo kao lokalna zajednica ovo u potpunosti uvrstiti da budu datumi od značaja za Općinu Živinice.”, rekao je Općinski načelnik Samir Kamenjaković.


Dugo čekani projekt izgradnje raskrsnice kod Prve osnovne škole u Živinicama konačno je krenuo u realizaciju. Naime, jutros su krenuli radovi koji podrazumijevaju rušenje postojećeg objekta i čišćenje terena za izgradnju kružnog toga na ovoj raskrsnici, čijom realizacijom će se u znatnoj mjeri olakšati protok saobraćaja i njegova sigurnost.

Nakon što su riješeni imovinsko pravni problemi koji su postajali na ovoj lokaciji stvoreni su uslovi za rušenje objekta i pripremu za dalje izvođenje radova.

Cilj izgradnje kružnog toga na ovoj raskrsnici je olakšati ulazak u grad sa zapadnog dijela Općine Živinice te stvoriti uslove za bržu i sigurniju saobraćajnu komunikaciju.

Ukupna vrijednost navedenog projekta je 168.000,00 KM, a finansira ga Direkcija cesta Tuzlanskog kantona.

Radovi na izgradnji izgradnji kružnog toka krenut će odmah nakon što se izvrši izmjena regulacionog plana koji se odonosi na ovui raskrsnicu, a za šta je već pokrenuta procedura koja bi trebala brzo biti gotova.

Načelnik Kamenjaković je izrazio veliko zadovoljstvo što će ovaj dugo čekani projekt, koji je jako važan za sigurnost naših građana, naročito djece, konačno krenuti u realizaciju.

„Sa zadovoljstvom mogu kazati da smo konačno riješili glavni ključ problema kada je u pitanju raskrsnica prema zapadu koja je zaista usporavala saobraćaj i ugrožavala putnike, a posebno našu djecu koja idu u Prvu osnovnu školu. Niz prošlih godina se pokušavao riješiti osnovni problem a to su bili imovinsko pravni problemi. Mi smo, mogu to reći zaista sa zadovoljstvom, u potpunosti riješili sve imovinsko pravne probleme. Dakle, ovu zadnju godinu dana smo usjeli riješiti imovinske odnose za dio parcele od gospodina Tadića, dio parcele od Prve osnovne škole i kompletna kuća sa parcelom od gospodina Omeragića, tako da sad nesmetano možemo krenuti u potpuno rješavanje ove raskrsnice. Danas, na inicijativu direktora Direkcije cesta TK-a, se ide u rušenje imovine koja se uspjela putem eksproprijacije uzeti i čišćenje terena za izgradnju raskrsnice. Ovdje je, najvjerovatnije misleći da se neće riješiti imovinsko pravni odnos, u regulacionom planu bila predviđena samo raskrsnica. Međutim, kad smo uspjeli i vidjeli da možemo riješiti u potpunosti imovinsko pravne probleme koji bi olakšali izgradnju jednog rotora, kružne raskrsnice, odlučili smo se da napravimo kružni tok koji bi daleko poboljšao kvalitet saobraćaja na ovom području. S tim u vezi, mi smo na Općinskom vijeću dali izmjenu regulacionog plana za raskrsnicu, sa izmjenom za kružni tok. 28. ovog mjeseca imamo javnu raspravu, nakon toga će se na Općinskom vijeću upisati u regulacioni plan novi rotor i odmah će se krenuti u izgradnju raskrsnice. Izgradnja raskrsnice je kod Direkcije cesta prošla sve procedure, sredstva su obezbjeđenja, izabran je izvođač radova i dakle odmah nakon promjene regulacionog plana možemo krenuti u izgradnju kružnog toka. Ono što su godinama bili problemi imovinsko pravni odnosi sada su riješeni. Ovom prilikom se želim zahvalti gospodinu Tadiću, gospodinu Omeragiću i direktoru Osnove škole koji su nam izašli u susret da zaista trajno riješimo ovaj problem koji se zove ulaz sa zapada u Općinu Živinice.“, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Direkcija regionalnih cesta TK-a ove godine u Općinu Živinice ulaže oko 7 miliona KM, a u pitanju je izgradnja ili rekonstrukcija nekoliko važnih putnih dionica.

Načelnik Samir Kamenjaković je istakao da su ovo veoma važni projekti za Općinu Živinice, naročito jer će to obezbjediti bolju bezbjednost učesnika u saobraćaju, ističući projekat izgradnje trotoara u Dubravama, koji će direktno obezbjediti sigurnost pješaka u saobraćaju.              

„Želim istaći da smo zahvaljujući Načelniku i njegovom maksimalnom zalaganju da riješi ovaj problem uspjeli riješiti imovisko pravni odnose i probleme koje smo ovdje imali, jer zaista bez njegovog zalaganje i saradnje ovo ne bi bilo moguće uraditi.  Kasnije smo imali neke druge probleme koji se ne tiču Načlelnika već nekih drugih okolnosti, ali evo mi danas imamo izvođača i spremni smo da uđemo i izgradnju ove raskrsnice. Ovo će zaista biti jedna kružna raskrsnica koja će sigurno omogućiti bezbjedniji protok saobraćaja. Direkcija ulaže 7 miliona u Općinu Živinice, radimo i dio puta Živinice Banovići gdje ulažemo 3 miliona, treću traku u Dubrvama i most na Spreči gdje smo uveli izvođače radova i imamo još nekih projekata koji tek trebaju krenuti u realizaciju. Imovinsko pravni problemi stvaraju najviše problema i zastoja u radovima tako da sada i Direkcija radi bazu katastra kako bi u budućnosti mogla lakše rješavati ove probleme.“, istakao je direktor Direkcije Agan Delibajrić.


Prošle sedmice održana je prva radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice. Teme prve radionice bile su analiza situacije u vezi sa razvojem turizma na području Općine Živinice i definisanje strateških pravaca razvoja turizma na području naše Općine.