Na području cijele Općine Živinice u protekloj 2017. godini realizovan je veći broj infrastrukturnih projekata u domenima vodosnabdijevanja, asfaltiranja i postavljanja ulične rasvjete. Jedan takav projekat je i postavljanje ulične rasvjete u Lukavici Gornjoj na lokaciji “Toplica” koja je predviđena u Budžetu iz 2017. godine kao jedan od ukupno pet projekata ulične rasvjete koji su u prošloj godini realizovani u ovoj mjesnoj zajednici, zbirne dužine od 2.000 metara čija je vrijednost 40.000KM.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je zajedno sa uposlenicima i volonterima Crvenog križa u petak posjetio Udruženje penzionera u Živinicama, gdje je organizovana aktivnost mjerenja pritiska i šećera u krvi za osobe starije životne dobi. Općina Živinice zajedno sa Crvenim križem Živinice i Švicarskim Crvenim križem učestvuje u projektu “Zdravlje i starenje” čiji je osnovni postulat pružanje usluga njege i pomoći osobama u trećoj životnoj dobi. U okviru istog projekta sa radom je počeo i dnevni centar za njegu i pomoć kod kuće.


U okviru realizacije projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti javne rasvjete u užem gradskom jezgru Živinica“ koji se realizuje u saradnji Općine Živinice sa UNDP-om završena je zamjena postojeće javne rasvjete sa 360 LED sijalica, koje su predviđene za prvi dio ovog projekta. Navedenim projektom postigla se ušteda u energiji preko pedeset posto i povećala kvaliteta svjetlosti rasvjete. Općina Živinice je sufinansirala ovaj projekat u vrijednosti od oko 45.000,00 KM, a cjelokupna vrijednost projekta iznosi 260.000,00 KM.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković posjetio je Vatrogasnu jedinicu Živinice, a povod je bila donacija alata za tehničke intervencije koju je Načelnik u suradnji sa austrijskom Vatrogasnom jedinicom obezbijedio za naše vatrogasce.Radi se o hidrauličnim makazama i razvlakačima koji se namjenski ponajviše koriste za sječenje lima prilikom teških saobraćajnih nesreća.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković jučer je održao zajednički sastanak sa predstavnicima Osnovnog odbora „Merhameta“ Živinice, Regionalnog odbora “Merhameta” Tuzla, Crvenog križa Živinice, Centra za socijalni rad Živinice i Udruženjem mladih Medžlisa IZ Živinice. Tema sastanka je bila rješavanje problema građana Općine Živinice koji se nalaze u teškoj socio-ekonomskoj situaciji.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković i direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Agan Delibajrić u prošloj godini su potpisali nekoliko sporazuma za izgradnju infrastrukture na području Općine Živinice.

S tim u vezi počela je realizacija projekta pravljenja pješačke staze u Ciljugama u dužini oko 500 metara. Općina Živinice je učestvovala prilikom izgradnje idejnog projekta i u manjem dijelu sufinansiranja.


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je zajedno sa Savjetom mladih Općinskog načelnika nedavno pristupio izradi Stretegije prema mladima Općine Živinice za period 2018. – 2023. godina. Nakon održanih prvih radionica u svrhu izrade konstruktivnih prijedloga sa članovima fokus grupe počelo je prikupljanje informacija o problemima i potrebama mladih koji žive na području Općine Živinice, te u vezi sa tim pristupili smo i anketnom istraživanju.


Jučer je održana druga radionica za izradu Strategije prema mladima Općine Živinice za period 2018. – 2023. godina.

Tema radionice bila je identifikacija vizije, odnosno strateških prioritetnih pravaca djelovanja, na kojoj su članovi fokus grupe izvršili analizu dosadašnjih rezultata procesa izrade strategije, dali svoje konstruktivne prijedloge i dogovorili potrebne aktivnosti za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga u Strategiji za mlade. Strategija za mlade Općine Živinice je jako važan dokument kada je u pitanju položaj mladih u našoj općini, kojim lokalna uprava pristupa strateškom poboljšanju položaja mladih, prepoznavanju njihovih potreba, te rješavanju prioritetnih problema mladih ljudi u Općini Živinice.


Počela je realizacija Projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti javne rasvjete u užem gradskom jezgru Živinica“. Naime, ovih dana zamijenjeno je prvih 30 LED sijalica od ukupno 360 koje trebaju biti zamijenjene u prvom dijelu ovog projekta. Vrijednost Projekta je oko 260.000,00 KM kojeg zajednički finansiraju Općina Živinice i UNDP.