Potpisani Ugovori sa sportskim kolektivima

Vršilac dužnosti gradonačelnika Began Muhić potpisao je Ugovore sa predstavnicima sportskih kolektiva za 57 projekta iz oblasti tjelesne

Vršilac dužnosti gradonačelnika Began Muhić potpisao je Ugovore sa predstavnicima sportskih kolektiva za 57 projekta iz oblasti tjelesne kulture, sporta i sportskih manifestacija koji će se finansirati iz Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu.

Ukupna vrijednost projekata za koje su potpisani navedeni ugovori sa 40 sportskih kolektiva iznose 610.000,00 KM.

Vršilac dužnosti gradonačelnika Began Muhić je ovom prilikom istako važnost dobrog funkcionisanja sportskih kolektiva za sve građane Grada Živinice, naročito za mlade osobe, te da će u skladu sa mogućnostima i u narednom periodu uvijek biti podrška sportu.