Prema informacijama Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Živinice i odsjeka za inspekcijske poslove Grada Živinice, trenutno na području Grada Živinice nema novih zaraženih korona virusom ( COVID-19 ), a u izolaciji se nalazi 120 ljudi koji su pod kontrolom.

Situacija izazvana pandemijom korona virusa (COVID-19) znatno se stabilizovala, te nakon pauze od skoro dva mjeseca došlo je do određenih olakšica kada je u pitanju rad određenih djelatnosti.

U borbi protiv ekonomskih posljedica, na području Grada Živinice formiran je i Krizni štab za privredu kako bi se našim poljiprivrednicima i privrednicima omogućilo lakše prevazilaženje krizne situacije koja nas je zadesila.
Gradonačelnik je napomenuo da će formirani Krizni štab za privredu izvršiti analizu trenutne ekonomske situacije na području Grada Živinice i koji će sa ekspertima za ekonomiju predložiti mjere pomoći kako bi se pomoglo svim privrednim subjektima na području našeg Grada, a tu spadaju svi naši građani od malih i srednjih obrtnika do većih i razvijenijih privrednika.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je važnost fondova u okviru novog Korona-zakona, nastavak poštivanja izrečenih mjera i naredbi od strane Federalnog štaba civilne zaštite, te držanja socijalne distance.

„Grad Živinice trenutno ima 120 ljudi u izolaciji pod kontrolom. Indikator o samoizolaciji smanjen je sa oko 1300 ljudi na 120. Period u kojem se nalazimo možemo okarakterisati kao stabilno, a ono što je posebno značajno jeste da je došlo do olakšica kod rada u određenim djelatnostima i Grad pomalo oživljava. Skrenuo bih pažnju na savjest naših građana. Jedino oružje koje sada imamo nakon što su popustili određene mjere jeste savjest naših građana. Savjest naših građana podrazumijeva da držimo socijalnu distancu, da koristimo maske i rukavice, jer stanje nesreće nije još završeno. Mi imamo i dalje stanje nesreće samo su popustile određene mjere. Imali smo obavezu proslijeđivanja i sprovođenja naredbi koje smo dobili od Federalnog štaba, i ono što nam je ostalo jeste analitika i praćenje stanja na terenu. Ukoliko budemo mogli kontrolisati situaciju na terenu i ukoliko budemo promijenili filozofiju našeg življenja, dok vakcina ne dođe, nadam se da ćemo u potpunosti izaći iz ovoga. Filozofija življenja znači samokontrola, samosvijest, socijalna distanca i vođenje računa o samoj higijeni. Ja se nadam sa ovim mjerama koje budemo mi primjenjivali da će to biti dobro za Grad Živinice i državu Bosnu i Hercegovinu.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da su pored borbe za ljudsko zdravlje važne i ekonomske posljedice, te podrška prema privredi.

„Ono što je sada važno pored borbe za ljudsko zdravlje, jesu ekonomske posljedice. Formirali smo Krizni štab za privredu kako bi odgovorili na pitanja privrednicima kako dalje nastaviti živjeti. Novi Korona- zakon daje u prilog mogućnost da iz odrđenih fondova možemo upotrijebiti određena sredstva koja je Grad uštedio, te ćemo na taj način odgovoriti privrednicima. Postoje općine i gradovi koji nemaju ušteđena sredstva u fondovima, te ne mogu pomoći privredi. Grad Živinice u svojim fondovima ima oko jedan milion konvertibilnih maraka i time ćemo pomoći onim najugroženijim ljudima iz privrede, a posebno malim obrtima. Većina ljudi sa malim obrtima nisu imali mogućnost opstanka jer su uložili sve što su imali u svoj obrt i oni su u ovom trenutku najalarmantniji. Vrlo brzo ćemo naći rješenje. Komisija će se sastati vrlo brzo da nam da upute koje ćemo mi sprovoditi. Nastavit ćemo dalje sa radom i ja se nadam da ćemo mi iz ovog stanja izaći, ako ništa iskusniji, jer ući u ovo stanje je bilo svima nama teško, niko nije imao iskustva kada je u pitanju ovakva vrsta pandemije.“, rekao je gradonačelnik Kamenjaković.

 


U toku je izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u naselju Živinički sokolovi B, na području Mjesne zajednice Oskova.

Finansijska vrijednost radova ovog infrastrukturnog projekta iznosi 49.817,43 KM, a navedena sredstva obezbijeđena su iz Budžeta Grada Živinice za 2020. godinu.

Cilj projekta jeste rješavanje, upajanje i umrežavanje kompletne kanalizacione mreže na ovom području kako bi se građanima obezbijedio nesmetan život na području Grada Živinice.

Izvođač radova je firma „Termovent d.o.o“ Živinice.

Pored izrade ove kanalizacione mreže pristupit će se izradi kanalizacione mreže i na području Mjesne zajednice Rudar koja se također nalazi u alarmantnoj situaciji.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovog projekata, te istakao da će se nastaviti sa rješavanjem problema kanalizacione mreže i u drugima Mjesnim zajednicama na cijelom području Grada Živinice.

„Na području Mjesne zajednice Oskova zaista je alarmantna situacija kada je u pitanju kanalizacija i drago mi je da smo uspjeli riješiti ovaj problem iz Budžetskih sredstava u iznosu od oko 50.000,00 KM. Imamo i određena sredstva koja smo dobili iz Kantona, te ćemo nastaviti dalje sa rješavanjem problema kanalizacione mreže. Želim se zahvaliti i Gradskim vijećnicima koji su podržali sve projekte koje smo uradili i koje radimo. To je naročito bitno s obzirom na to da smo u našem Gradu uspostavili jednu dobru sinergiju za rješavanje ključnih problema naših građana. Ovo je jedno prigradsko naselje koje će biti spojeno direktno na kolektor, te će nakon izgrađenog vertikalnog dijela kanalizacione mreže koja će biti u upotrebi omoguććiti građanima direktno spajanje. Građanima naselja Živiničkih sokolova B, na području Mjesne zajednice Oskova želim da čestitam i da se zahvalim na strpljenju i vjerovanju da će se problem kanalizacije riješiti iz Gradskog Budžeta. Također, imamo namjeru i uskoro preći u Mjesnu zajednicu Rudar koja je u alarmantnom stanju kao i ovo naselje, i planiramo riješiti, upojiti i umrežiti kompletnu kanalizacionu mrežu kako bi građanima obezbijedili nesmetan život na području Grada Živinice.„, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Proteklih dana završena je izgradnja parking prostora i izlaza sa priključkom na magistralnu cestu M-18 kod Gradske dvorane u Živinicama.

Realizacija ovog infrastrukturnog projekta omogućit će nesmetan dolazak ali i izlazak iz ovog dijela gradske zone u Živinicama na magistralni put.

Finansijska vrijednost navedenog projekta je 49.950,81 KM, a sredstva su osigurana iz Budžeta Grada Živinice.

Cilj projekta izgradnje parkinga, ulaza i izlaza u gradsku zonu, kružnog toka, kao i svih drugi infrastrukturnih projekata koji se realizuju u Gradu Živinice, a tiču saobraćajne komunikacije, jeste smanjenje saobraćajnih gužvi u Gradu Živinice čime će poboljšati kvalitet življenja građana u Gradu Živinice.

Izvođač pomenutih radova izgradnje parkinga kod Gradske dvorane bila je živinička firma ”Se- Sarajka”.

Pored izgradnje ovog parking prostora kod gradske dvorane, uskoro će početi i izgradnja parkinga kod Srednjoškolskog centra u Živinicama.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istako je zadovoljstvo zbog izgradnje ovog parking, te je istakao njegovu važnost za građane Grada Živinice.

“Sa velikim zadovoljstvom mogu kazati da smo u gradskoj zoni Grada Živinice uspjeli okončati dugogodišnju agoniju kada su u pitanju parking prostori. Želim napomenuti da planiramo uraditi tri parkinga u Gradu Živinice kako bi omogućili dovoljan broj parking mjesta za naše građane prilikom dolaska u Grad. Cilj je da smanjimo sadašnje saobraćajne gužve u našem Gradu, čime će poboljšati kvalitet življenja naših građana. Apelujem na građane da koriste sve sobraćajne komunikacije koje su izgrađne kako ne bismo stvarali gužvu u našem Gradu”, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.