Potpisan Sporazum o saradnji sa institucijama kulture u BiH, Hrvatskoj i Srbiji

Sporazum o saradnji koji ima za cilj unapređenje kulturne saradnje između gradova potpisao je direktor Javne ustanove Bosanski

Sporazum o saradnji koji ima za cilj unapređenje kulturne saradnje između gradova potpisao je direktor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Živinice, Elmir Krivalić, zajedno sa još 10 potpisnica, institucija kulture iz BiH, Hrvatske i Srbije.
Punu podršku ovom projektu dao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Načelnik Kamenjaković je ovom prilikom sa načelnikom Općine Centar Sarajevo, i svim ostalim učesnicima ovog projekta razmijenio iskustva i dogovorio zajedničku saradnju u oblasti kulture u narednom periodu.

Sporazum o regionalnoj saradnji potpisuje se u cilju unapređenja i razvoja kulturne saradnje sa gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a posebno na polju muzičkih, likovnih i scenskih umjetnosti.

Ovakav vid saradnje će omogućiti razmjenu produkcija tokom godine, učestvovanje na manifestacijama i festivalima koje budu organizovale ustanove, posjete učenika i studenata manifestacijama i izletima, podnošenje zajedničkih projekata prema domaćim i međunarodnim institucijama i fondovima, organizaciju zajedničkih kulturno – umjetničkih manifestacija, te učestvovanje na seminarima i skupovima iz oblasti kulture.

Sporazum o saradnji potpisan je u prostorijama Općine Centar Sarajevo, a na inicijativu Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“.

Vršilac dužnosti direktora Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“ Armin Omerović kazao je da je ovo početak jedne velike priče, jer bez međusobne saradnje nema dobrih rezultata.

Sporazum su pored naše institucije kulture BKC Živinice potpisale i sljedeće institucije: JU „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“, JU Kulturni centar Bihać, JU „Centar za kulturu Općine Travnik“, JU Centar za kulturu Mostar, JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, JU Kulturno sportski centar Bugojno, Ustanovom Narodni Univerzitet Konjic, JU Centar za kulturu Goražde, Udruga „Porporela“ iz Dubrovnika i Kulturni centar Šabac.