Obavještenje učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Obavještavaju se učenici i studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog

Obavještavaju se učenici i studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku/akademsku 2019/2020. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice, kancelarija br.11 počev od 15.07.2020. Godine i trajat će do 13.08.2020. godine.

Prilikom potpisivanja ugovora studenti su obavezni :
– predočiti ličnu kartu
– priložiti dokaz o upisanom ljetnom semestru u tekućoj akademskoj godini
(uvjerenje ili ukoliko isto nisu u mogućnosti dostaviti onda priložiti ovjerenu ftc.indeksa da je izvršena ovjera ljetnog semestra)
-kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko ranije nisu dostavili
-za učenike koji su maloljetni ugovore će potisivati jedan od roditelja uz predočenu ličnu kartu

Kandidati koji do 13.08.2020.godine ne potpišu ugovor, smatraju se da su odustali od stipendije.