Liste dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku/akademsku 2019./2020. godinu

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2019/20.

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2019/20. godinu danas je objavila Liste dobitnika stipendija učenika i studenata za školsku/akademsku 2019./2020. godinu.

Liste možete pogledati na Oglasnoj tabli Grada Živinice i OVDJE

Protiv ove Liste nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada Živinice. Prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji Gradskog vijeća za žalbe, putem Komisije za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2019./2020. godinu.