Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković održao je radni sastanak sa predstavnicima JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine nakon čega su počeli pripremni radovi za izgradnju ceste Šićki Brod – Đurđevik, obilaznica Živinice.

Riječ je o historijskom projektu koji će, prema riječima gradonačelnika Grada Živinice Samira Kamenjakovića, znatno olakšati putnu komunikaciju svih onih koji žive na ovom području ili prolaze kroz njega. Također, značaj navedene saobraćajnice je, kako za Grad Živinice i Tuzlanski kanton, tako i državu Bosnu i Hercegovinu jer će olakšati putnu komunikaciju Orašje – Sarajevo.

Davanjem saglasnosti Gradskih vijeća Živinica i Tuzle, te Odlukom Kantonalne vlade kojom je utvrđeno da je izvođenje radova i izgradnja ceste Šićki Brod – Đurđevik projekat od javnog interesa, otklonjene su prepreke i stvoreni preduslovi da se aktivno krene sa realizacijom ovog veoma značajnog saobraćajnog projekta.

Eksproprijacija zemljišta u ovom trenutku je najsloženiji dio u realizaciji projekta.
Prema do sada utvrđenim podacima eksproprijacijom će biti obuhvaćeno oko 500 parcela koje broje oko 330 vlasnika.
S tim u vezi, gradonačelnik Samir Kamenjaković formirao je četiri tima koja će, zajedno sa timom JP Ceste F BiH, aktivno raditi eksproprijaciju koja je potrebna za realizaciju navedenog projekta izgradnje obilaznice, što su predstavnici Cesta F BiH izrazito i pohvalili. Svjesni su činjenice da formirani timovi mogu nailaziti na probleme u pregovaranju, ali da su spremni sve učiniti da ovaj projekat bude okončan u interesu svih građana.

Prema riječima izvršnog direktora za tehničke poslove u JP Ceste Federacije BiH, Nijaza Hadžikadunića očekuje se da će do kraja ovog mjeseca ili početkom augusta raspisati tender za početak izvođenja radova, te da će se radovi na izgradnji obilaznice oko Živinica brzo završiti. Ovaj projekat ističu kao vrlo važan za saobraćaj u Federaciji Bosne i Hercegovine jer će projekat izgradnje obilaznice riješit veliki problem saobraćajnih gužvi i blokade, s obzirom na to da je prosječni dnevni saobraćaj na ovom području izrazito veliki.

Kroz ovaj projekat Grad Živinice će, prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, nastojati prostor oko obilaznice iskoristi i za širenje grada i poslovnih zona kao i kompletnog razvoja Grada Živinice za narednih 50 godina.

“Počinjemo provođenje eksproprijacije u interesu JP Ceste Federacije BiH za izgradnju obilaznice u Gradu Živinice. Smatram ovo historijskim projektom za Grad Živinice i zaista ne trebam govoriti o samom značaju ovog projekta. Iz tog razloga molim građane da zajedno sa ekspertnim timovima Grada Živinice i JP Ceste FBiH zajedno nađemo rješenje kako bi što kvalitetnije završili ovaj projekat. Mi smo spremni dati svu podršku i timove koji će vršiti eksproprijaciju, a JP Ceste F BiH, s obzirom da oni imaju obezbjeđena sredstva, će vršiti nadoknadu štete našim građanima kroz čije parcele prolazi navedena cesta. Stoga molim sve naše sugrađane da uzmu u obzir značaj ovog projekta, ne samo kao zaobilaznicu grada Živinice, nego i otvaranje novog prostora za širenje grada i poslovnih zona kao i kompletnog razvoja Grada Živinice za narednih 50 godina.”, istako je gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Rješavanje problema grijanja u gradovima i ekonomičnost iskorištenja energije nameće se kao obaveza cjelishodnog rješavanju snabdijevanja toplotnom energijom mnogih gradova u BiH pa tako i Živinica.

Uz veoma primijetan rast i razvoj grada Živinice na svim poljima, značajan tretman je posvećen nizu infrastrukturnih projekata.

Opšti porast standarda i konfora, kao i rast i razvoj općine Živinice doveli su do porasta potrošnje svih oblika energije pa je veoma značajno pronaći najcjelishodnije rješenje sistema snabdijevanja energijom za grijanje stambenih, poslovnih i drugih prostora.

Postojeća kao i nova stambena naselja zahtijevaju da se u urbanističkim planovima njihove izgradnje riješi uz probleme kanalizacije, vodovoda, električne energije i problem centralnog zagrijavanja.

STUDIJA TEHNO-EKONOMSKE OPRAVDANOSTI REALIZACIJE PROJEKTA TOPLIFIKACIJE GRADA ŽIVINICA