Gradonačelnik Began Muhić prisustvovao je Danu otvorenih vrata koje je organizovala Neformalna lokalna akciona grupa (LAG) mladih osoba sa invaliditetom (MOSI) Živinice u cilju podrške i doprinosa socijalnoj uključenosti mladih sa i bez invaliditeta u svim društvenim procesima lokalne zajednice.

Predstavnice LAG mladih osoba sa invaliditetom Živinice upoznale su Gradonačelnika o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom kada je u pitanju Grad Živinice, kao i sa ciljevima i aktivnostima djelokruga rada neformalne lokalne akcione grupe MOSI Živinice.

Gradonačelnik Muhić naglasio je da svaki čovjek ima urođena, jednaka, neotuđiva i univerzalna prava što je i temeljno načelo Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, to će ujedno biti orijentir i Organa uprave Grada Živinice da aktivno uz podršku neformalnih grupa, građana i NVO sektora radi na promicanju i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom posebno kada je u pitanju pristup i učešće u društvenim tokovima lokalne zajednice.

Poseban problem za osobe sa invaliditetom predstavlja otežan pristup odnosno arhitektonske barijere u domeni ulaska i kretanja kroz objekte javnih ustanova, kao i zgrade bez liftova koje otežavaju socijalnu uključenost kroz onemogućavanje pristupa službama u javnim ustanovama.

Iz tog razloga na inicijativu Gradonačelnika Begana Muhića u Budžetu za 2024.godinu planirana su i sredstva za ugradnju lifta u objektu Gradske uprave Živinice kako bi se uklonile arhitektonsko-urbanističke prepreke koje su ometale ili sprječavale kretanje, boravak i pristupačnost osobama sa invaliditetom, osobama sa otežanim kretanjem kao i starijim osobama pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba.

Grad Živinice će aktivno raditi na stvaranju okruženja koja ne ograničavaju osobe s invaliditetom u pogledu uključivanja u društvenu zajednicu.


Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko pravne poslove obavještava sve zainteresovane strane, građane, NVO, mjesne zajednice  da  Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH, br. 15/21) član 88. obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Živinice o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o obnovljenj okolišnoj dozvoli operateru “Bingo” d.o.o. Tuzla.

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma se obratio operater “Bingo” d.o.o. Tuzla, sa zahtjevom za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli za objekat/poslovnu jedinicu Farma koka nosilja u svrhu proizvodnje konzumnih jaja na lokalitetu Ciljuge, općina Živinice kapaciteta od 186.000 jedinki.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 15/21), član 88. nadležno ministarstvo dužno je osigurati učešće javnosti u postupcima izdavanja okolišne dozvole, te sve zainteresovane subjekte obavještavamo o namjeri izdavanja rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli, a radi davanja primjedbi i sugestija.

Zahtjev za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli dostupan je svim zainteresiranim subjektima na web stranici www.fmoit.gov.ba – link.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

OBAVJEŠTENJE


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, BIZ i raseljene osobe obavještava sve građane- korisnike novčane pomoći Evropske unije a koji su ostvarili pravo na navedenu pomoć i kojima su odobrena novčana sredstva da su dužni, najkasnije do 25.01.2024.godine, provjeriti da li se navedena novčana sredstva nalaze na njihovim bankovnim računima, odnosno na onim bankovnim računima koji su dostavili uz prijemni obrazac prilikom apliciranja na Javni poziv.

Ukoliko isti iz određenih razloga utvrde da se novčana sredstva ne nalaze na njihovim bankovnim računima, odnosno na bankovnim računima koji su dostavili uz prijemni obrazac, dužni su da se jave najkasnije do 25.01.2024.godine, u kancelariju br. 11 Gradske uprave Živinice a sve kako bi se navedeni problemi otklonili u najkraćem mogućem roku, u protivnom ukoliko se ne jave u navedenom periodu, izvršit ce se povrat novčanih sredstava, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Napominjemo da se obavještenje posebno odnosi na one građane, odnosno korisnike koji su ostvarili pravo na novčanu pomoc EU a koji imaju otvorene racune u Unicredit i NLB banci, odnosno dostavili su bankovne račune tih banaka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 035/743-319 ili na e-mail: aldin@gradzivinice.ba (kontakt osoba: Aldin Hadžić) 

OBAVJEŠTENJE


Služba za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Grada Živinice, obavještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2024. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom i kantonalnom nivou.

Zahtjevi koji budu podneseni nakon zakonskog roka, neće biti razmatrani i podnosilac zahtjeva u 2024. godini neće moći ostvariti podsticaj za poljoprivrednu oblast na kantonalnom i federalnom nivou.  

          
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor, šalter sali i web stranici Grad Živinice.U svoje lično ime i u ime kolektiva Grada Živinice

svim našim građanima pravoslavne vjeroispovijesti i građanima koji slave

i obilježavaju pravoslavni Božić upućujem čestitku

uz iskrene želje da ga provedu u zdravlju, miru i veselju sa svojim porodicama i prijateljima.

Neka nam i ovaj praznik bude povod za uzajamno poštovanje, ljubav i zajedništvo.

GRADONAČELNIK

   dr.sc. Began Muhić