Završeno asfaltiranje još nekoliko putnih dionica u Općini Živinice

U proteklom periodu je na području Općine Živinice asfaltirano još nekoliko novih dionica lokalnih puteva. U Mjesnoj zajednici

U proteklom periodu je na području Općine Živinice asfaltirano još nekoliko novih dionica lokalnih puteva.

U Mjesnoj zajednici Litve, asfaltirana je nova dionica puta u dužini od 100 metara, kao i 350 metara kvadratnih platoa ispred zgrade MZ Litve gdje je urađen sistem odvodnjavanja, uključujući i postavljanje ivičnjaka.

Također, asfaltirana je i dionica lokalnog puta u Ciljugama II, Noćko mljekara – put prema Staroj Prugi, dužine 100 metara.

Pored navedenih dionica puta, asfaltiran je i nastavak puta Husići – Dud u Mjesnoj zajednici Lukavica Donja u dužini od 400 metara.

Za realizaciju navedenih projekata ukupno je utrošeno oko 80.000,00 KM, a novčana sredstva za ovu namjenu izdvojena su iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu.

Živinička firma “Se-Sarajka” bila je izvođač radova na svim navedenim lokacijama novoasfaltiranih putnih dionica, kao i platoa.

Na godišnjem nivou za 2018. godinu napravljeni su značajni koraci ka unapređenju kvaliteta življenja građana Općine Živinice. Projekti koji su realizovani ili su u fazi realizacije obuhvataju svaki aspekt ljudskog djelovanja. Kroz asfaltiranje različitih dionica lokalnih puteva postiže se kvalitetnija i lakša putna komunikacija između grada i naselja Općine Živinice. Zahvaljujući brzom i efikasnom radu svih oni koji su odgovorni za realizaciju mnogih projekata na području Općine Živinice uspješno se privodi kraju sve planirano za tekuću godinu.