Upriličen prijem za članove kulturno-umjetničkih društava iz Srbije i Makedonije

Kulturno umjetničko društvo “Živinice” koje djeluje na području Općine Živinice je tradicionalno i ove godine održalo “Godišnji koncert”.

Kulturno umjetničko društvo “Živinice” koje djeluje na području Općine Živinice je tradicionalno i ove godine održalo “Godišnji koncert”. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, u prostorijama Općine Živinice, upriličio prijem za predstavnike kulturno-umjetničkih društava koji su stigli iz Srbije i Makedonije da budu gosti na Godišnjem koncertu KUD “Živinice”.

Naime program navedenog koncerta je pored nastupa našeg KUD iz Živinica bio obogaćen i nastupima kulturno umjetničkih društava KUD ”Risto Donev-Učitelot” iz Makedonije i KUD”Ljubomir Ivanović-Gedža” iz Srbije.

Države bivše Jugoslavije povezuje jezička i kulturološka sličnost koju treba iskoristiti kako bi se poboljšao suživot. Fokus treba staviti na pozitivne stvari kao što je kultura, jer ona spaja i miri različitosti koje su premostive ukoliko ima želje za tim.

Aktuelna vlast na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem zagovara i vodi politiku koja pored uspostavljanja društvenog balansa unutar naše Općine, također nastoji uspostaviti društvene odnose s susjednim državama. Dakle, cilj je razviti politiku kojoj će orijentir biti međugranična saradnja.

Na kraj samog druženja gosti su se zahvalili načelniku Samiru Kamenjakoviću na gostoprimstvu. Istakli su da je saradnja između njih kroz kulturološko djelovanje ono što je društvu na ovim prostorima prijeko potrebno.

“Kultura i sport prvi probijaju barijere tamo gdje postoje. Kultura predstavlja pozitivan način rješavanja loših stvari”, ovom prilikom kazao je načelnik Samir Kamenjaković.