Zakazana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice

Predsjedavjući Općinskog vijeća Živinice Nail Jusić zakazao je 20. redovnu sjednicu Vijeća. Sjednica će se održati u prostorijama

Predsjedavjući Općinskog vijeća Živinice Nail Jusić zakazao je 20. redovnu sjednicu Vijeća. Sjednica će se održati u prostorijama Općinskog vijeća Živinice, dana, 29.11.2018. godine (četvrtak), sa početkom u 09,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1.Informacija o realizaciji zaključaka, odgovora na vijećnička pitanja i inicijative.
2.Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01.-30.09.2018. godine.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova savjeta MZ.
4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava JU “BKC” Živinice.
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Riba” Živinice.
6. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Jezero II”
    Živinice.
7. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Konjuh” d.o.o. Živinice.
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.
9. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za nalazište “Kristal”
    Općine Živinice.
10. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada
      bez prava korištenja na zemljištu Hadžikić Šaha iz Živinica.
11. Lokalni akcioni plan za reintegraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu
      Sporazuma o readmisiji na područje općine Živinice za period 2019.-2022.
     Godina.
12.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova
     radnih tijela Općinskog vijeća Živinice.
13.Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava na području Općine Živinice u 2017.
     godini.
14. Informacija o stanju agrara na području Općine Živinice.
15. Vijećnička pitanja i inicijative.
16. Tekuća pitanja.