Održana druga radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Oćine Živinice

U prostorijama Općine Živinice održana je drugu po redu radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Oćine

U prostorijama Općine Živinice održana je drugu po redu radionica za izradu Strategije razvoja turizma na području Oćine Živinice. Općinski načelnik Samir Kamenjaković prisutne je pozdravio i zahvalio im se što su svojim dolaskom prepoznali želju i namjeru da ova radionica bude prvi zajednički korak, kako Općine tako i građana, ka napretku u razvoju turizma u našoj Općini.

Istakao je važnost turizma kao jednog od bitnih faktora koji neposredno utiče na sam razvoj Općine Živinice.

Navedenu radionicu vodio je Almir Peštek profesor sa Univeriziteta u Sarajevu. Profesor je u interakciji s prisutnima analizirao trenutno stanje turističkih destinacija kojima raspolaže Općina Živinice, te šta je potrebno uraditi kako bi te destinacije privukle turiste i postale razlog dolaska u Grad Živinice. Dakle, kroz radionicu se učesnicima pružila prilika da iznesu svoje prijedloge i ideje kojima bi unaprijdili turističku ponudu naše Općine.

“Turizam je pričanje priče. Što smo neobičniji time imamo više pokazati”, rekao je ovom prilikom profesor Almir Peštek.

Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića prirodni resurs koji imamo i koji je upotpunosti neiskorišten jedan od glavnih aduta Općine Živinice kada je u pitanju turizam.

“Mi smo preko ČISPA, italijanske nevladine organizacije, sa Vladom Italije potpisali projekat za biodiverzitet Konjuha vrijedan četiri miliona konvertibilnih maraka, preko kojeg trebamo da pokažemo šta ustvari autohtono imamo kada je u pitanju priroda, i u čemu smo različiti u odnosu na druge. To bi bio input koji bi donio mogućnost priliva većeg broja turista. Dakle, ukoliko turisti budu dolazili sa automobilima u prirodu ona će biti oskrnavljena, te za tri godine mi nećemo imati resursa koji nam je najvažniji. Zaključili smo da je u današnje vrijeme sve popularniji biciklizam, te da ćemo preko biciklističkih staza dati mogučnost dolaska u prirodu. Donijeli smo odluku da pravimo prvi autoput za biciklo u BiH”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

Izgradnja prvog autoputa za biciklo planirana je na području Ciljuga u Živinicama. Realizacijom ovog projekta povezat će se historijski značajne destinacije koje se nalaze u Općini Živinice. Dakle to su Toplice, zatim Džebarska džamija koja je fantastičen primjer živinčke historije, te biodiverzitet Konjuha. Prema riječima Načelnika ovo su samo neke od destinacija, a ima ih još monogo na našem području.

Strategija razvoja projekat koji ima jedan multidisciplinarni pristup, gdje su uključene sve discipline pomoću kojih će se planirano i realizovati.

Ono što je najvažnije da je ovo dugoročan projekat i da se neće moći završiti za narednih 5-6 godina.

U narednom periodu biće održane još jedna ili dvije radionice, zavisno od potrebe ulaznih elementa o turizmu, a nakon toga će prijedlog Nacrta ići na Općinsko vijeće.
Nakon usvajanja Nacrta, zajedno sa zaklučcima i prijedlozima koje budu dali vijećnici, ići će se na usvajanje Strategije razvoja turizma na području Općine Živinice za narednih 10 godina.

“Ono što želim napomenuti da Općina Živinice već prelazi u kategoriju savremenih Općina koje imaju Strategiju razvoja Općine Živinice, Strategiju za mlade i evo Strategiju za turizam. Vjerujte mi te tri strategije trebaju dugoročno donijeti jedan kvalitetan put kojim trebamo ići. Obaveza Općine Živinice jeste da obezbijedi garant kvalitetnog življenja na ovom području.”, istakao je Načelnik Kamenjaković.

Učešće građana Općine Živinice u izradi navedene Startegije je od izuzetnog značaja. Vaši prijedlozi i sugestije su jako važni, te se nadamo da ćete aktivno učestvovati i davati svoj doprinos u procesu izrade ovog veoma bitnog strateškog dokumenta.
Anketni obrazac i obrazac projektnog prijedloga svi zainteresirani građani mogu naći na linku ispod.

Strategija razvoja turizma Općine Živinice