Općinski načelnik Samir Kamenjaković danas je objavio Drugi javni poziv pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora za realizaciju Programa obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

U vezi s tim pozivaju se pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora prvenstveno sa  područja Općine Živinice, da na osnovu vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem i učešće u programu osposobljavanja za rad u struci – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba visoke stručne spreme i srednje stručne spreme – III i IV stepena.

Javni poziv objavljen je danas, 12.10.2018. godine, na oglasnoj tabli i web stranici Općine Živinice, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv svi zainteresirani mogu pogledati na linku ispod.

JAVNI POZIV

Broj lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji će biti obuhvaćen uslovljen je preostalim sredstvima na navedenoj budžetskoj poziciji Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu i to: 70% VSS i 30% SSS.

Svoje aplikacije o spremnosti za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa po vrstama zanimanja i broju osoba, pravni subjekti mogu dostaviti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Živinice, na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali i na linku ispod.

PRJAVNI OBRAZAC