Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe- Općine Živinice, obavještavaju pripadnike boračke populacije koji su podnijeli zahtjev za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2018.godinu, da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Rang liste kandidata kojima su odobrena finansijska sredstva kao i Liste kandidata čiji su zahtjevi odbijeni kao neosnovani ili odbačeni kao nepotpuni ili neblagovremeni.

 Rang liste su objavljene 10.10.2018.godine na stranici Vlade kantona, istaknute su i na oglasnoj tabli Općine Živinice i na linku ispod;

 

RANG LISTA kandidata kojima su odobrena finansijska sredstva

RANG LISTA kandidata čiji su zahtjevi odbijeni kao neosnovani ili odbačeni kao nepotpuni ili neblagovremeni 

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora Ministru za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang listi.

Prigovor se može podnijeti zaključno sa četvrtkom 18.10.2018. godine.

Prigovor se podnosi Ministarstvu za boračka pitanja putem pisarnice Ureda za zajedničke poslove Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte.

 

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti u nadležnoj općinskoj službi.