Održan sastnak sa izvođačima radova i nadzornim organima

U zgradi Općine Živinice jutros je održan radno-konsultivni sastanak načelnika Samira Kamenjakovića sa izvođačima radova i stručnim nadzornim

U zgradi Općine Živinice jutros je održan radno-konsultivni sastanak načelnika Samira Kamenjakovića sa izvođačima radova i stručnim nadzornim organima nad izvođenjem radova. Tema sastanka bila je kvalitet urađenih radova na području Općne Živinice. Pod kvalitetom izvođenja radova prije svega misli se na kvalitetno izvedene radove po projektu za koje su izvođači potpisali ugovore, što ubraja i dinamiku u načinu realizacije istog. Naime, prilikom izvođenja radova često dolazi do ulaska u privatne parcele. Načelnik je od izvođača i nadzornih organa tražio da se o tome strogo vodi računa, te da se sve radnje vezane za privatne parcele rade u saradnji sa vlasnicima, ali i da će to od sada biti sastvani dio ugovora za sve projekte koji će se relizovati u narednom periodu.
Također, dešavaju se situacije gdje izvođači potpisšu ugovore za određene projekte ali da se na njihovu relaizaciju čeka duži vremenski period. U vezi sa tim istaknuto je da vode računa o tome i da ne potpisuju ugovore koje ne mogu kvalitetno realizovati.

Tokom današnjeg sastanka i izvođači radova su iznijeli svoje prijedloge i sugestije za poboljšanje kvaliteta radova, a koje je Općinski načelnik u potpunosti prihvatio.

Važno je istaći da Općina Živinice nema dugovanja po osnovu izvršenih radova prema nijednom izvođaču radova, i da je Općinski načelnik u proteklom periodu isplatio sav dug prema izvođačima radova, koji je bio evidentiran u Službi za finansije Općine Živinice još od 2010. godine, te da nema privremenih situacija koje čekaju na isplatu.

S tim u vezi, možemo istaći kako Općina Živinice u potpunosti i na vrijeme ispunjava svoje obaveze.
Dakle, u roku od najdalje sedam dana budu isplaćene sve pristigle fakture, bilo da se radi o privremenim ili okončanim situacijama.

Načelnik Samir Kamenjaković je na danšnjem sastanku od izvođača tražio samo kvalitet urađenih radova. Od nadzornih organa Načelnik je tražio povećanu provjeru i odgovornost prema projektima koji se realizuju na području naše Općine, te da se tokom izvođenja radova redovno vrši obilazak gradilišta od strane nadzornih organa.

Dogovorene su redovne mjesečne koordinacije između investitora, nadzora i izvođača radova i po potrebi kontrola na gradilištu.

“Ja sam u stalnom kontaktu sa našim građanima i redovno obilazimo teren. Već nekoliko puta smo vraćali izvođače radova da ponovo rade određene infrastrukturne projekte koje su radili. Glavni cilj današnjeg sastanka je kvalitet radova. Smatramo da je Općina Živinice došla u tu fazu da mi više nemamo nikakvih dugova prema izvođačima, platili smo i stare i nove dugove koji su došli, i smatram da nema više nikakvog razloga da ne razgovaramo o samom kvalitetu. Danas sam zaista bio malo oštriji kada je u pitanju odnos prema radu izvođača. Mi imamo situacija da se radovi uzmu od strane izvođača, potpišu, i da se po sedam, osam mjeseci ne završe. Imamo situaciju da se to onda brzo za dva, tri dana uradi i onda se ne vodi računa u potpunosti o kvalitetu radova. Da li je to brzina, nehtjenje ili ne znam šta, ali mi zaista moramo napraviti jedan timski rad, jednu piramidu gdje će sa jedne strane biti uprava Općine Živinice sa šefovima i nadzornim organima a sa druge strane izvođači, na vrhu piramide mora biti kvalitet za građane. Mi smo iz tog razloga danas ovdje i ja želim napraviti jedan poseban pravilnik kad se tiče kvaliteta radova. Danas sam uvažio i sugestije koje su dali izvođači radova, a koji bi popravili radove. U Živinicama postoji ustaljena praksa predmjera radova. Mi smo danas kazali da ćemo raditi najniži oblik projekta, idejni projekat, a koji bi otklonio određene stvari kada je u pitanju odvodnja i drugi elementi koji bi poboljšali kvalitet rada izvođačima. Smatram da izvšna vlast bolje da ne radi ništa ako neće raditi kvalitetno. Iz tog razloga oni su naši izvođači i naši suradnici. Ja sam u jednom trenutku kazao da ukoliko naši izvođači ne mogu ispoštovati određene stvari, da tražimo izvođače iz drugih općina, kantona, entiteta, samo ne smijemo građanima uskratiti njihovo pravo, a to je kvalitetno izvođenje infrastrukturnih projekata, jer smo se na to i obavezali. Mislim da smo danas imali jedan jako konstruktivan sastanak u cilju kvaliteta i da smo postigli određene pomake. Ja ću ove sastanke praviti svaki mjesec, kako bi pratili stanje na terenu. Građane pozivam da me obavještavaju, putem medija, direktnim razgovorima i putem društvenih mreža, kako bi vidjeli jesmo li napravili pomaka, jer će to biti najvažniji indikator za ovaj današnji razgovor.”, istakao je Općinski načelnik Samir Kamenjaković.