Konačna rang lista kandidata koji su ostavrili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konačnu rang listu kandidata koji su ostavrili pravo na dodjelu

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konačnu rang listu kandidata koji su ostavrili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja za školsku 2018./2019. godinu.

KONAČNA RANG LISTA UČENIKA

KONAČNA RANG LISTA STUDENATA

Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija putem Ministarstva za boračka pitanja TK, za školsku 2018./2019. godinu, da će se Ugovori o dodjeli stipendija za školsku 2018./2019. godinu potpisivatu u Službi za boračko – invalidsku zaštitu u općini/gradu prebivališta/boravišta, od 06.06.2019. godine do 21.06.2019. godine. Međutim, studenti će o terminu potpisivanja Ugovora o dodjeli stipendija biti naknadno obaviještenu putem sredstava informisanja.

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE